PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Paliativní péče - CNSPP2
Anglický název: Palliative care
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (16)
Minimální obsazenost: 10
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Patří mezi: BVSK-VP-2 (ZÁPIS)
BVS-VP-2 (ZÁPIS)
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (20.09.2017)
Jedná se o volitelný předmět, který je zařazen do letního semestru druhého ročníku bakalářského programu ošetřovatelství, obor všeobecná sestra. Kurz doplňuje další předměty oboru ošetřovatelství o problematiku ošetřování pacientů v terminálním stavu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (28.09.2016)

Cílem je vzbudit ve studentech zájem o problematiku a prohloubit znalosti v oblasti paliativní a hospicové péče. Důraz bude kladen zejména na problematiku zajišťování základních bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb pacientů v terminálním stavu, etické otázky poskytování péče na konci života a péče o příbuzné a blízké osoby umírajících pacientů.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (07.04.2018)

1. O. Connor, M., Aranda, S.: Paliativní péče pro sestry všech oborů. Grada. Praha 2005
2. Haškovcová, H.: Thanatologie - Nauka o umírání a smrti, 2. přepracované vydání. Galén. Praha 2007
3. Kübler-Ross, E.: O smrti a umírání. Arita. Turnov 1993

.Marková M., Sestra a pacient v paliativní péči. Grada. Praha 2010

 

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (20.09.2017)

Praktická cvičení, exkurze. Stáže na oddělení paliativní péče v nemocnici, stáž v nemocničním paliativním týmu dle možností pracoviště.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (20.09.2017)

Předmět je ukončen zápočtem. Podmínkou k získání zápočtu je prezentace kazuistiky pacienta v terminálním stavu. Termín prezentace bude upřesněn při prvním praktickém cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (20.09.2017)


1. Úvod do předmětu. Historie a současná koncepce poskytování paliativní a hospicové péče v České republice a zahraničí.
2. Péče o pacienta s bolestí a hodnocení a zajištění dalších biologických potřeb pacientů v terminálním stavu (dušnost, únava, nechutenství, průjem/zácpa, chronické a maligní rány).
3. Psychické a spirituální potřeby, komunikace s umírajícím pacientem a jeho rodinou
4. Exkurze do zařízení paliativní péče, prevence vyhoření pečujících.
5. Etické otázky péče na konci života.

6. Zásadní role sestry v nemocničním podpůrném týmu paliativní péče.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK