PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Teorie ošetřovatelství I. - CNSKTO1
Anglický název: Theory of nursing I.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10 Z [hodiny/semestr]
letní s.:0/10 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)
Předmět seznamuje s problematikou základních lidských potřeb, a to jak u zdravého jedince, tak u nemocného. K identifikaci potřeb je nutné znát Maslowovu hierarchii potřeb. Pro péči o nemocné kurz seznámí s koncepcí modelu základní ošetřovatelské péče Virginie A. Hendersonové.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Pochopit, proč znalost základních lidských potřeb je podstatnou částí poskytování ošetřovatelské péče. Znalost potřeb nemocných podporuje individualizovanou péči o nemocné.

Cílem předmětu je naučit se základy psaní seminární vysokoškolské práce a principy PPT. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Podmínkou přistoupení k testu je vypracovaná a odevzdaná seminární práce na zadané téma, odprezentovaná PPT ve skupině.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)
 1. HENDERSON, V. Basic Principles of Nursing Care. New York: Karger, český překlad Základní principy ošetřovatelské péče. Nakladatelství a rok neuveden., 1970.
 2. KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R. Ošetrovatelstvo 1. a 2. díl. Martin: Osveta, 1995.
 3. TRACHTOVÁ, E. et.al. Potřeby nemocných v ošetřovatelském procesu. Brno: IDV PZ, 2005.
 4. Studijní opory 3. LF UK
 5. PAVLÍKOVÁ, S. Ošetřovatelské modely v kostce. Praha: Grada, 2006.
Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Přednášky, semináře

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (26.09.2017)

Zápočet: Zpracování seminární práce v rozsahu 5 - 10 stran na téma základních potřeb. Příklady témat: Pomoc nemocnému při jídle a pití, Pomoc nemocnému v souvislosti s vyprazdňováním, Pomoc nemocnému při oblékání a svlékání, Pomoc nemocnému při udržování hygieny, apod.).

Prezentace tématu ve skupině na určeném semináři. 

Podmínkou je udělení zápočtu (seminární práce a prezentace tématu).

Zkouška - písemný test (červen 2018)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2016)

Potřeby I., II.

 1. Maslovowa teorie potřeb.
 2. V. Henderson - Základní principy ošetřovatelské péče
 3. Základní lidské potřeby a jejich vztah k základní ošetřovatelské péči.
 4. Stav nemocného a ostatní podmínky, které je třeba brát v úvahu při poskytování základní ošetřovatelské péče.
 5. Pomoc nemocnému s dýcháním
 6. Pomoc nemocnému při jídle a pití
 7. Pomoc nemocnému při vyměšování
 8. Pomoc nemocnému při chůzi a při změně a udržování žádoucí polohy
 9. Pomoc nemocnému při odpočinku a spánku
 10. Pomoc nemocnému s výběrem oděvu, oblékáním a svlékáním
 11. Pomoc nemocnému při udržování tělesné teploty
 12. Pomoc nemocnému při udržování čistoty a upravenosti těla
 13. Pomoc nemocnému při vyvarování se nebezpečí
 14. Pomoc nemocnému při komunikaci s ostatními
 15. Pomoc nemocnému při vyznávání náboženské víry
 16. Pomoc nemocnému při práci a produktivní činnosti
 17. Pomoc nemocnému se zajištěním odpočinkových činností
 18. Pomoc nemocnému při učení
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK