PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelství v chirurgických oborech II. - CNSKCO3
Anglický název: Surgical nursing II.
Zajišťuje: Chirurgická klinika (12-CHIR)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10 Z [hodiny/semestr]
letní s.:0/10 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
MUDr. Filip Svatoš
doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc. (26.09.2013)
Výuka v chirurgických oborech v zimním semestru je u dálkově studujících organizována stejně jako u prezenčního studia, tj. v zimním semestru 3. ročníku probíhá výuka ortopedie formou seminářů. Praktickou výuku zajišťuje pracoviště Ústavu ošetřovatelství.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc. (21.11.2017)

Cíl předmětu ortopedie

 

Primárním cílem předmětu je podání komplexního přehledu ortopedických onemocnění a posttraumatických stavů pohybového aparátu vyžadujících léčbu.

Sekundárním cílem je prezentovat typickou klinickou syndromologii, fyzikální vyšetření a diagnostiku těchto stavů zobrazovacími metodami.

Terciálním cílem je vysvětlit indikace konzervativní a operační léčby a způsob plánování jednotlivých operačních výkonů.

Kvartérním cílem je seznámit studenty s provedením jednotlivých léčebných výkonů.

 

Po absolvování předmětu Chirurgické ošetřovatelství student:

 • Získá představu o spektru diagnóz pacientů hospitalizovaných na oddělení jednotlivých chirurgických oborů.
 • Popíše specifika ošetřovatelské péče u pacienta na těchto odděleních se zřetelem na perioperační péči.
 • Aplikuje komplexní ošetřovatelskou péči metodou ošetřovatelského procesu.
 • Identifikuje faktory podporující vznik onemocnění, zpracuje ošetřovatelskou anamnézu u pacienta s konkrétním onemocněním.
 • Identifikuje základní ošetřovatelské diagnózy vyplývající z biopsychosociálních potřeb pacientů.
 • Naplánuje vhodné ošetřovatelské intervence s ohledem na stanovené cíle péče.
 • Získá dovednosti v realizaci specifických ošetřovatelských činností
 • Zná edukační programy na úpravu životního stylu pacienta po operaci.
 • Zná specifika rehabilitační péče u pacientů po operaci.
Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc. (21.11.2017)

 

1. Kostka R. a kol.: Chirurgie pro bakalářské obory, www.moodle.lf3.cuni.cz

2.Vyhnánek, F., Brož, L., Počta, J., Strnad, J., Tvrdek, J.: Chirurgie I. Praha, Informatorium 2003.
3. Vyhnánek, F., Fanta, J., Strnad, J., Tvrdek, M.: Chirurgie II. Praha, Informatorium 2003.
4. Vyhnánek, F., Strnad, J., Urban, M.: Chirurgie III. Praha, Informatorium 2003.
5. http://www.chirwebcz

Metody výuky
Poslední úprava: doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc. (21.11.2017)

 ¨Semináře a  praktická cvičení

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc. (21.11.2017)

 

Zápočet se uděluje při 80% účasti na praktické části výuky.

Studium je ukončeno ústní závěrečnou zkouškou. Termíny jsou vyhlášeny na SiSu.

V případě neúspěšné zkoušky - náhradní termín dle Studijného řádu po domluvě s koordinátorem předmětu.

V případě odůvodněné neúčasti možno domluvit individuální termín s koordinátorem předmětu.

 

 • --

 

Podmínky udělení zápočtů za výuku ortopedie a traumatologie pohybového aparátu:

 

 

Bakalářské studium

 

3. ročník - fyzioterapie

Kolokvium (tzv. podzápočet) je uděleno:

1. po absolvování 80 % v rozvrhu předepsané výuky,

2. v případě nesplnění této podmínky po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

 

 

3. ročník - ošetřovatelství

Kolokvium (tzv. podzápočet) je uděleno:

1. po absolvování 80 % v rozvrhu předepsané výuky,

2. v případě nesplnění této podmínky po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc. (21.11.2017)


3. ročník - zimní období

ORTOPEDIE

 

Sylabus

 

1. Vývojové vady pohybového aparátu

2. Degenerativní onemocnění pohybového aparátu

3. Záněty kostí a kloubu

4. Tumory pohybového aparátu

5. Poranění kostí a kloubů

6. Poranění svalů a šlach

7. Poranění páteře a míchy

8. Zlomeniny pánve a acetabula

 

 

 • Ošetřovatelská péče vztahující se k vrozeným vadám, poraněním páteře a míchy, výhřezu meziobratlové ploténky,chirurgii končetin, úrazům končetin (poranění měkkých částí, šlach, zlomeninám, amputacím)

 

3. ročník - letní období

POPÁLENINY

 • Specifika ošetřovatelské péče vztahující se k problematice popálenin.

 

NEUROCHIRURGIE

 • Ošetřovatelská péče o nemocné s vrozenými vadami, onemocnění a poraněním hlavy a mozku

 

KARDIOCHIRURGIE

 • Ošetřovatelská péče u kardiochirurgických nemocných. Terminologie, principy operační léčby.

 

UROLOGIE

 • Ošetřovatelská péče v urologii. Terminologie, principy operační léčby, novinky v diagnostice a léčbě.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK