PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelství v interních oborech I. - CNSK010P2
Anglický název: Nursing in the field of internal medicine I.
Zajišťuje: III.interní-kardiologická klinika (12-3INK)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Jana Málková, CSc.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (21.02.2012)
V teoretické části, realizované formou přednášek, se studenti seznamují s medicínskými východisky ošetřovatelství v kardiologii. Výukové bloky jsou řazeny dle nosologických jednotek. Jednotlivé okruhy se zabývají ošetřováním nemocného s vyjmenovanými chorobami. Pozornost se věnuje etiologii, symptomatologii, anamnéze a vyšetřovacím metodám, léčbě a komplexní ošetřovatelské péči o nemocné s uvedenými chorobami. Tématicky se výuka v LS 2.ročníku zaměřuje na choroby srdce a cév.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (21.02.2012)

Seznámit s problematikou ošetřovatelství v kardiologii.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (21.02.2012)
  1. SOVOVÁ, E., ŘEHOŘOVÁ, J. Kardiologie pro obor ošetřovatelství. Praha: Grada, 2004.
  2. ŠAFRÁNKOVÁ, A., NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství I, II. Praha: Grada, 2006.
  3. NEJEDLÁ, M. Fyzikální vyšetření pro sestry. Praha: Grada, 2006.
  4. SOVOVÁ, E. et.al. EKG pro sestry. Praha: Grada, 2006
Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (21.02.2012)

Přednášky, semináře.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (21.02.2012)

Zápočet.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (21.02.2012)

1. Hypertenze.

2. ICHS (IM, AP)

3. Arytmie

4. ICHDK

5. Srdečně selhání.

6. Zvláštnosti ošetřovatelské péče na KJ.

 

Speciální ošetřovatelské techniky :

 

Elektrokardiografie

Echokardiografie

Srdeční katetrizace

Koronarografie

Holter monitorace

Ergometrie

Defibrilace

Kardiostimulátory

Speciální vyšetření krve

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK