PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Prázdninová praxe II. - CNSK008P2
Anglický název: Summer Practice II.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [TS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: PhDr. Marie Zvoníčková
Mgr. Jana Holubová
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (14.09.2019)
Prázdninová praxe probíhá na ARO (RES i anestezie) v návaznosti na OPS IV. V průběhu praxe jsou studenti zařazeni do multidisciplinárního týmu, pracují pod vedením mentorky a pod metodickým a odborným vedením vyučujících Ústavu ošetřovatelství.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (14.09.2019)

Cílem je získat a upevnit si praktické dovednosti v oblasti resuscitační a anesteziologocké péče, a procivčovate aplikaci PŽK. 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (14.09.2019)

Pachl, J., Roubík, K. Základy anesteziologie a resusciteční péče dospělých i dětí. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80- 246- 0479-5

Adams,B., Harold, C: Sestra a akutní stavy od A do Z. Praha: Grada , 1999

Drábková, J. Akutní stavy v první linii. Praha: Grada, 1997

Kapounová,G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada , 2007. ISBN 978 - 80- 247- 1830-9

Kolektiv autorů. Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z. Praha: Grada, 2002, ISBN 80- 247- 0278-9

 

 

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (14.09.2019)

odborná praxe

individuální studium

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (14.09.2019)

1. Absolvování 160 hodin odborné praxe, z toho alespoň 40 hodin na anestezii 

2. Písemné zprávy z každé služby v rozsahu 1 A4 (odeslané mentorce a vyučující v jedné zprávě jako příloha mailem do 24 hodin)

3. Písemné zpracování portfolia úspěšně zavedených PŽK - nezdravotníci

4. Zpracování písemné reflexe praxe v rozsahu 2 A4

5. Zpracování anesteziologické péče u 1 pacienta - předanestetické vyšetření, převzetí pacienta na operační sál, úvod do anestezie, vedení anestezie, ukončení anestezie, předání pacienta na dospávací pokoj (nebo JIP, nebo oddělení).

Odevzdání všech výše uvedených požadavků (včetně potvrzeného logbooku) na Ústav ošetřovatelství ve stanoveném termínu nebo elektronicky po ukončení praxe

Termín zápočtu  stanoven po dohodě se studenty na září 2020

 

Studenti, kteří budou žádat o uznání předcházejícího vzdělání a praxe, tak učiní písemně na hodnocení praxe OPS IV 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (14.09.2019)


Anesteziologická péče 

Resuscitační péče

Aplikace PŽK

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (14.09.2019)

Podmínkou plnění  je dodržení předmětové návaznosti.

Student má ukončeny předměty: Odborná praxe v semestru III., IV. a Ošetřovatelské postupy III. a IV.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK