PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe v semestru IV. - CNSK007P2
Anglický název: Clinical practice IV.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, Z [TS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Holubová
PhDr. Marie Zvoníčková
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (13.02.2020)
Odborná praxe ve 4. semestru probíhá na na jednotkách intenzivní péče. Navazuje tématicky na Ošetřovatelské postupy ve 4. semestru. V průběhu praxe jsou studenti zařazeni do multidisciplinárního týmu. Pracují pod vedením mentorky a pod odborným a metodickým vedením vyučujících Ústavu ošetřovatelství.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (13.02.2020)

Cílem praxe je upevnění praktických dovedností v oblasti odborných ošetřovatelských výkonů, se kterými se studenti seznámili ve výuce Ošetřovatelských postupů IV. ve 4. semestru.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (13.02.2020)

Vytejčková, . a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha, Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3419-4

Vytejčková, R. a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Praha, Grada Publishing 2013. ISBN 978-80-247-3420-0

Vytejčková, R. a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III. Praha, Grada Publishing 2013. ISBN 978-80-247-3421-7

Pachl,J., Roubík,K. Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. Praha: Karolinum, 2003, ISBN 80- 246-0479-5

Adams, B., Harold, C. Sestra a akutní stavy od A do Z. Praha: Grada, 1999

Drábková,J. Akutní stavy v první linii. Praha: Grada, 1997

Kapounová, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada, 2007, ISBN 978-80-247-1830-9

Kolektiv autorů. Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0278-9

 

 

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (13.02.2020)

odborná praxe

individuální studium

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (13.02.2020)

 

Požadavky k zápočtu:

  • Osobní účast na úvodu do odborné praxe v semestru IV.
  • Absolvování praxe v rozsahu 160 hodin (40 hodin odečteno za státní svátky, Rektorský den a hodnocení praxe)
  • písemné zprávy z každé služby v rozsahu 1 A4 (odeslané mentorce a vyučující v jedné zprávě jako příloha mailem do 24 hodin)
  • Potvrzení splněných odborných výkonů v logbooku.
  • Pozitivní hodnocení mentorkou
  • Záznamy lékařské a ošetřovatelské anamnézy a fyzikálního vyšetření u 4 pacientů (s informovaným souhlasem) odevzdané ke kontrole do  19.5.2020 na sekretatriát Ústavu ošetřovatelství
  • Reflexe odborné praxe odevzdaná ke kontrole 19.5.2020
  • Reflexe semestrálního úkolu odevzdaná ke kontrole 19.5.2020
  • Portfolio periferních žilních katétrů devzdané ke kontrole 19.5.2020
  • Účast na hodnocení odborné praxe 22.5.2020 15.15-18,45

 

Studenti, kteří budou v letním semestru  žádat o uznání předcházejícího vzdělání a praxe, tak učiní písemně na Úvodu do praxe  

Účast na úvodu do praxe i hodnocení praxe je povinná.

 

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (13.02.2020)

péče o nemocného  v intenzivní a resuscitační péči

monitorování stavu nemocného

péče o nemocného s implantabilním venózním portem

asistence u zavedení arteriální linky, péče o arteriální vstup

péče o nemocného s epidurálním katétrem

příprava sterilního stolku k základním invazivním výkonům

asistence u punkce

aplikace tepla a chladu

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (13.02.2020)

Odborná praxe v semestru I., II., III.

Ošetřovatelské postupy I., II., III.

Prázdninová praxe I.

Teorie ošetřovatelství I.

 

Studenti, kteří budou v letním semestru  žádat o uznání předcházejícího vzdělání a praxe, tak učiní písemně na Úvodu do praxe 

Účast na úvodu do praxe i hodnocení (reflexi) praxe je povinná.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK