PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Bakalářská práce I. - CNSK002P2
Anglický název: Bachelor thesis I.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (03.09.2017)
Seznámení studentů s typy bakalářských prací v oboru Všeobecná sestra - výzkumná práce nebo případová studie a s pravidly jejího zpracování.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (15.01.2018)

Seznámení studentů s různými typy závěrečných bakalářských prací a s pravidly jejich zpracování. Práce s literaturou a její správné citování.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (15.01.2018)
  1. HOLOUŠOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M.: Diplomové a závěrečné práce. Učební texty. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 2005.
  2. www.lf3.cuni.cz - SVI
  3. FILKA, J: Metodika tvorby diplomové práce : praktická  pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař, 2002. 
  4. 4. BÁRTLOVÁ, S., SADÍLEK, P., TÓTHOVÁ, V. Výzkum a ošetřovatelství. NCONZO, Brno,  2005.
  5. KUTNOHORSKÁ, J. Kvalitativní výzkum v ošetřovatelství. Ústav teorie a praxe v ošetřovatelství LF UP. Olomouc 2006.
  6. BARTLOVÁ, S., HNILICOVÁ, H. Vybrané metody a techniky výzkumu. Zjišťování spokojenosti pacientů. IDVPZ, Brno, 2000.

 

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (03.09.2017)

Semináře.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (15.01.2018)

Zápočet - prezentace zvoleného projektu bakalářské práce.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (15.01.2018)

Studenti si volí, zda budou zpracovávat bakalářskou práci jako případovou studii  nebo  jako  výzkumnou práci v oblasti ošetřovatelství.

 

1.    Požadavky kladené na bakalářské práce na 3. lékařské fakultě UK. www.lf3.cuni.cz

2.    Informační zdroje a možnosti jejich praktického využití. www.lf3.cuni.cz

3.    Osnova práce. Formální úprava bakalářské práce.

4.    Práce s literaturou. Citace. Autorská práva.

5.    Zásady odborné prezentace (nácvik na projetku práce).

6.    Seznámení se strukturou případové studie.

7.    Seznámení s výzkumnou prací.

8.    Prezentace odborného tématu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK