PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Lékařská informatika - CNSIC1
Anglický název: Informatics in medicine
Zajišťuje: Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. LF UK (12-ULBI)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2010 do 2022
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.lf3.cuni.cz/biofyzika/
Garant: prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
doc. Ing. Jana Vránová, CSc.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Zdraví informatika
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout SEMINAR - Ved.Informace pro bakalare.docx materiál pro Seminář ”Vědecké informace – vyhledávání, třídění a hodnocení”  RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Lenka Saláková (10.06.2008)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství - všeobecná sestra v 1. ročníku. Patří do skupiny předmětů Modulu biologického. Předmět informatika. Seznamuje se základními i pokročilými funkcemi produktu Microsoft Office, především textového editoru MS WORD, tabulkového procesoru MS EXCEL a programu pro tvorbu prezentací MS POWERPOINT. Učí studenty aktivně vyhledávat a třídit vědecké informace na internetu pomocí různých internetových prohlížečů. Seznamuje studenty se základními částmi vědeckých publikací, s jejich tvorbou a s nástroji pro jejich hodnocení.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Lenka Saláková (10.06.2008)

Cílem předmětu je naučit studenty aktivně využívat textový editor WORD, tabulkový procesor EXCEL, program pro tvorbu prezentací POWERPOINT a vyhledávat resp. třídit vědecké informace na Internetu.

Literatura
Poslední úprava: Lenka Saláková (10.06.2008)

Kasal P., Svačina, Š.: Internet a medicína, Grada 2001

Kasal, P., Svačina, Š.: Lékařská informatika. Karolinum, Praha 1998

Metody výuky -
Poslední úprava: Lenka Saláková (10.06.2008)

Semináře, cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: Lenka Saláková (10.06.2008)

Textový editor MS WORD, vytváření a sdílení dokumentů, formátování textu, vytváření profesionálně vyhlížejících dokumentů z předdefinovaných částí a stylů, vkládaní obrázků a tabulek a práce s nimi.

Tabulkový procesor MS EXCEL, formátování buněk, základní matematické a statistické funkce, vytváření grafů ? definování typu grafu, zdrojových dat grafu, formátování grafu. Vytváření profesionálních sestav. Analýza dat.

Program pro tvorbu prezentací MS POWERPOINT, práce se snímky ? šablony návrhů a rozložení snímků, časování snímků; textové pole, graf, tabulky, kliparty a rastrové obrázky, vlastní obrázky a animace, zvuk, video, zvláštní efekty, použití automatických tvarů.

INTERNET A VĚDECKÉ INFORMACE, historie a současnost Internetu, primární a sekundární zdroje informací v tištěné podobě a na internetu (obecné vyhledávače, virtuální databáze lékařských informací, Medline, PubMed, ?), hodnocení kvality vědeckých časopisů a publikací (Impact Factor, citační index, ?)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK