PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seminář bakalářské práce II. - CNSBW3
Anglický název: Bachelor Thesis - Seminar II.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství - Všeobecná sestra ve 3. ročníku. Cílem předmětu je metodologická příprava studentů ke zpracování bakalářské práce - případové studie nebo pilotního výzkumu k vybranému ošetřovatelskému problému. Studenti budou schopni zvolit pacienta vhodného pro zpracování závěrečné práce, na základě pramenů zpracovat medicínská východiska a teoretický ošetřovatelský rámec ošetřovatelské kazuistiky a samostatně zpracovat vlastní ošetřovatelskou kazuistiku. Pro zpracování pilotního výzkumu budou studenti schopni definovat ošetřovatelský problém, který se může stát předmětem výzkumu. Budou schopni pracovat s databází (BMC, mezinárodní databáze, UZIS, OECD, Health for All, apod.), budou schopni připravit plán realizace výzkumu, zvolit metodu a techniku šetření, vypracovat výzkumný nástroj a provést pilotní šetření. Získané výsledky budou schopni prezentovat.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Cílem předmětu je metodologická příprava studentů ke zpracování bakalářské práce - případové studie zpracované podle ošetřovatelského modelu nebo pilotního výzkumu k vybranému ošetřovatelskému problému. Studenti budou schopni zvolit pacienta vhodného pro zpracování závěrečné práce, na základě pramenů zpracovat medicínská východiska a teoretický ošetřovatelský rámec ošetřovatelské kazuistiky a samostatně zpracovat vlastní ošetřovatelskou kazuistiku. 
Pro zpracování pilotního výzkumu budou studenti schopni definovat ošetřovatelský problém, který se může stát předmětem výzkumu. Budou schopni pracovat s databází (BMC, mezinárodní databáze, UZIS, OECD, Health for All, apod.), budou schopni připravit plán realizace výzkumu, zvolit metodu a techniku šetření, vypracovat výzkumný nástroj a provést pilotní šetření. Získané výsledky budou schopni prezentovat.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

HOLOUŠOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M.: Diplomové a závěrečné práce. Učební texty. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 2005.
www.lf3.cuni.cz - SVI
FILKA, J: Metodika tvorby diplomové práce : praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař, 2002.
BÁRTLOVÁ, S., SADÍLEK, P., TÓTHOVÁ, V. Výzkum a ošetřovatelství. NCONZO, Brno, 2005.
KUTNOHORSKÁ, J. Kvalitativní výzkum v ošetřovatelství. Ústav teorie a praxe v ošetřovatelství LF UP. Olomouc 2006.
BARTLOVÁ, S., HNILICOVÁ, H. Vybrané metody a techniky výzkumu. Zjišťování spokojenosti pacientů. IDVPZ, Brno, 2000.
Pokyny a předloha - jak psát bc.a diplomové práce na: www.lf3.cuni.cz

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Semináře.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Zimní semestr:

Pilotní průzkum :
Student bude prezentovat výsledky práce - téma projektu, hypotézy, souhrn, studium literatury, výzkumné nástroje.

Případová studie (kazuistika) :
Student bude prezentovat osnovu práce u zvolené kazustiky pacienta.

Letní semestr:

K zápočtu - odevzdaná bakalářská práce na Ústav ošetřovatelství. Zápočet udělí vedoucí práce (je-li externí, udělí jej PhDr. Svobodová).

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Zimní semestr:

Požadavky kladené na bakalářské práce na 3. lékařské fakultě UK.
1. Případová studie:
Charakteristika kazuistiky.
Problematika praktické aplikace vybraného ošetřovatelského problému.
Informační zdroje a možnosti jejich praktického využití.
Práce s literaturou.
Formální úprava bakalářské práce.


2. Pilotní výzkum k vybranému ošetřovatelskému problému :
Volba ošetřovatelského problému vhodného pro výzkum.
Metodologické přístupy.
Zdravotnické databáze.
Plán realizace výzkumu, metodika šetření.
Zásady odborné prezentace.
Prezentace výsledků práce - projektu, souhrnu, studia literatury, výzkumných nástrojů.

Letní semestr:

Pravidla citování literatury.

Uložení bakalářské práce  na SIS.

Jak obhájit bakalářskou práci.

Individuální konzultace.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK