PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy ekonomiky a řízení - CNSBE3
Anglický název: Basic Economy and Management
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Nováková, MBA
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Teoretické předměty
Anotace -
Poslední úprava: HABOVA (30.04.2006)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství - Všeobecná sestra ve 3. ročníku. Patří do skupiny předmětů Modulu humanitního. Cílem je poskytnout základy oborů ekonomiky a managementu - oborů, které zabezpečují chod a úspěšnost zdravotnických zařízení.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: VYTEJCKOVA (16.09.2008)

Cílem je poskytnout základy oborů ekonomiky a managementu - oborů, které zabezpečují chod a úspěšnost zdravotnických zařízení.

Literatura -
Poslední úprava: HABOVA (28.04.2006)

1. Lemon 3. díl: Učební texty pro sestry a porodní asistentky, IDV PZ, Brno 1997.

2. Kohout, J.: Rétorika. Management Press, Praha 1995.

3. Lepiešová, E. a kol. Manažment v ošetrovatelstve. Osveta Martin, 1996

4. Grohar-Murray, M. E., DiCroce, H., R.: Zásady vedení a řízení v oblasti ošetřovatelské péče. Grada Publishing a.s. Praha 2003.

5. Škrlovi P., M.: Kreativní Ošetřovatelský management. Advent Orion s r.o. Ostrava 2003

6. Madar, J. a kol.: Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení. Grada Publishing, a.s., Praha 2004

7. Malý, I.: Vybrané otázky z ekonomie zdravotní péče. Studijní text pro studenty distančního studia Management zdravotnických služeb

8. Synek, M.: Ekonomika a řízení podniku. (učební texty pro inženýrské studium), VŠE Praha, 1994 (vybrané kapitoly)

9. Bedrnová, E., Nový, I.: Psychologie a sociologie řízení. Praha, Management Press 2002. ISBN 80-7261-064-3

10. Šuleř, O.: Manažerské techniky. Rubico 2002. ISBN 80-%85839-06-7

11. Vondráček, L., Vondráček, J.: Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče. Crada Publishing, a.s. Praha. 2003. IBSN 80-247-0705-5

12. Vondráček, L., Ludvík, J., Nováková, J. Ošetřovatelská dokumentace v praxi. Crada Publishing, a.s. Praha. 2003. IBSN 80-247-0704-7

Metody výuky -
Poslední úprava: VYTEJCKOVA (10.09.2008)

přednáška, seminář, diskuse, cvičení

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: VYTEJCKOVA (10.09.2008)

požadavky k zápočtu : esej

požadavky ke zkoušce : esej

Sylabus -
Poslední úprava: HABOVA (30.04.2006)
Základy ekonomiky
 • Základy ekonomické terminologie
 • Podstata pojetí a základy makroekonomiky a mikroekonomiky
 • Základy veřejného financování a veřejné ekonomiky
 • Základy ekonomiky a financování zdravotní péče
 • Základní informace o ekonomice zařízení, která poskytují zdravotnickou péči a služby
 • Hospodaření s léky, zdravotnickým materiálem, osobní náklady (struktura zaměstnanců, mzdy, pojištění)

Základy řízení

 • Základy managementu - organizační struktury, profesionální role, způsoby vedení a řízení, "minutové řízení", osobnost vedoucího pracovníka
 • Základy personalistiky, rozhodování, přenášení pravomoci, hodnocení
 • Řízení v ošetřovatelství, teorie změny, ošetřovatelství v akci
 • Rétorika a řídící pracovník, vedení porad
 • Současná platná legislativa ve zdravotnictví - ošetřovatelství

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK