PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Humanitní vědy - CNS024Z3
Anglický název: Humanities
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)
Součást státní závěrečné zkoušky. Student má prokázat schopnost integrace poznatků z humanitních předmětů do ošetřovatelské praxe (Etika v ošetřovatelství, Sociologie, Psychologie, Výzkum v ošetřovatelství...).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (09.05.2013)

Součást SZZK.

Literatura -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (09.05.2013)

Součást SZZK.

Metody výuky -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (09.05.2013)

Součást SZZK.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (09.05.2013)

Součást SZZK.

Sylabus -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (09.05.2013)

Součást SZZK.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (09.05.2013)

Součást SZZK

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK