PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Psychiatrické ošetřovatelství - CNS021P3
Anglický název: Nursing in Psychiatry
Zajišťuje: Klinika psychiatrie a lékařské psychologie - klinika psychiatrie (12-PCHI)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické předměty
Anotace
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (23.09.2017)
Předmět poskytne informace o psychiatrické symptomatologii, syndromologii a nosologii, základních léčebných strategiích v oblasti psychiatrie, základech psychoterapie. Budou probírána specifika péče o pacienty s duševními poruchami.
Cíl předmětu
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (23.09.2017)

Absolventi předmětu budou seznámeni s klinickými obrazy základních duševních poruch a jejich léčebnými postupy (farmakoterapie, jiné biologické léčebné metody, psychoterapie a psychiatrická rehabilitace, vč. možností péče v komunitní psychiatrii). Dále budou absolventi schopni základní komunikace s duševně nemocným člověkem.

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (23.09.2017)

Hoschl, C. a kol.: Psychiatrie. Učebnice pro vyšší zdrav. školy. Sciencia Medica, Praha 1997. 
Praško J. a kol. Psychiatrie (Informatorium Praha 2003) ISBN-80-7333-0024
Marková E. a kol. Psychiatrická ošetřovatelská péče (Praha Grada 2006) ISBN-80-2471-151-6 

Metody výuky
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (23.09.2017)

Přednášky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (23.09.2017)

Zápočet: Docházka 80%

Zkouška: Test 70% úspěšnost

Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (23.09.2017)

Přednášky:

Obecná psychiatrie

Léčba v psychiatrii

Organické poruchy

Závislosti

Psychotické poruchy

Poruchy nálady

Úzkostné poruchy

Poruchy příjmu potravy

Psychoterapie

Specifika ošetřovatelské péče v psychiatrii

Kazuistiky, opakování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK