PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelské postupy V. - CNS014P3
Anglický název: Nursing Procedures V.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/11 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Renata Vytejčková
Mgr. Petra Sedlářová
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (24.09.2018)
Výuka se zaměřuje na speciální ošetřovatelské a diagnostickoterapeutické postupy používané v pediatrii a gynekologii-porodnictví.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (24.09.2018)

Cíl výuky:

 • Studenti získají praktické dovednosti, které jsou v souladu s kompetencemi všeobecné sestry.
 • Studenti jsou schopni získané dovednosti aplikovat v reálném prostředí klinické ošetřovatelské praxe.
 • Studenti jsou schopni provádět ošetřovatelské výkony s ohledem na dodržování hygienicko-epidemiologických požadavků.
 • Během provedení ošetřovatelských výkonů dbají na zachování bezpečí, intimity a pohodlí pacienta
 • Studenti jsou schopni poskytovat péči dětským pacientům, jejich rodičům a ženám na gynekologické a porodnickém oddělení
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (27.09.2018)

Doporučená literatura : 

Sedlářová, Petra a kolektiv: Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada 2008. ISBN 978-80-247-1613-8

Slezáková, Lenka: Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada 2010. ISBN 978-80-247-3373-9.

Roztočil, Aleš: Moderní porodnictví. Praha: Grada 2008. ISBN 978-80-247-1941-2

Fendrychová, Jaroslava: Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence. Praha: Grada 2011. ISBN 978-80-247-3940-3

Kobilková, Jitka: Základy gynekologie a porodnictví. Praha:Koedice GALÉN - KAROLINUM; ISBN Karolinum 80-246-1112-0

Straňák, Z., Černá, M., Šaňáková, P. Donošený novorozenec pro sestry z novorozeneckých oddělení. Díl I. Patologické stavy u donošených novorozenců. Praha, IPVZ 2015. Dostupné na: https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/2367-donoseny-novorozenec-pro-sestry-z-novorozeneckych-oddeleni-dil-1.pdf

Straňák, Z., Černá, M., Šaňáková, P. Donošený novorozenec pro sestry z novorozeneckých oddělení. Díl II. Kojení. Praha, IPVZ 2015. Dostupné na: https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/2369-donoseny-novorozenec-pro-sestry-z-novorozeneckych-oddeleni-dil-2.pdf

Černá, M., Kollárová, J. Donošený novorozenec pro sestry z novorozeneckých oddělení. Díl III. Diagnostické, vyšetřovací a terapeutické postupy u donošených novorozenců. Praha, IPVZ 2015. Dostupné na: https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/2370-donoseny-novorozenec-pro-sestry-z-novorozeneckych-oddeleni-dil-3.pdf

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (24.09.2018)

praktika, klinická cvičení, exkurze, stáže, besedy, workshopy, semináře

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (01.10.2018)

Požadavky k zápočtu :

 • 80% účast na praktických cvičeních. Účast je zaznamenávána do zápočtového listu - viz. http://vyuka.lf3.cuni.cz.   
 • 80% účast na klinických cvičeních v nemocnici. Účast je zaznamenávána do logbooku. 
 • Aktivní účast na edukačním programu pro děti (pokud student nepřijde připraven, může to být důvodem k neudělení zápočtu).     
 • Závěrečný test - okruhy k testu viz. Výuka (splněno - min. 75 % správných odpovědí)

 

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (24.09.2018)

Pediatrická část

 • Specifika ošetřovatelské péče o dítě ve vybraných oblastech (podávání léků, měření fyziologických funkcí, podávání infuze, transfuze, odběry, péče o dýchací cesty)
 • Předoperační příprava a pooperační péče o dítě.
 • První ošetření novorozence. Fototerapie.
 • Kojení.
 • Náhradní mléčná výživa a její příprava
 • Postupy v péči o HIV pozitivní dítě.
 • Bolest u dětí.
 • Příprava dětí k výkonu. Zaměstnávání dětí v nemocnici.
 • Exkurze - novorozenecké oddělení, novorozenecká JIP, dětské kardiocentrum.

 

Gynekologická část

 • Předoperační příprava a pooperační péče v gynekologii.
 • Antikoncepce, interupce. Péče o ženu při neplodnosti.
 • Problematika inkontinence u ženy.
 • Péče o ženu v jednotlivých dobách porodních. Péče o ženu v šestinedělí.
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (24.09.2018)

Úspěšně absolvované předměty: Ošetřovatelské postupy I-IV.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK