PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe v semestru IV. - CNS006P2
Anglický název: Clinical Practice IV.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Marie Zvoníčková
Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Mgr. Renata Vytejčková
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (27.09.2018)
Odborná praxe v semestru IV. probíhá na jednotkách intenzivní péče. Navazuje tématicky na Ošetřovatelské postupy ve 4. semestru. V průběhu praxe jsou studenti zařazeni do multidisciplinárního týmu. Pracují pod vedením mentorky a pod odborným a metodickým vedením vyučujících Ústavu ošetřovatelství 3.LF UK v Praze.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (27.09.2018)

Cílem praxe je upevnění  praktických dovedností v oblasti odborných ošetřovatelských výkonů, se kterými se studenti seznámili ve výuce Ošetřovatelských postupů  IV. ve 4. semestru

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (27.09.2018)

Vytejčková, . a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Praha, Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3419-4

Vytejčková, R. a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Praha, Grada Publishing 2013. ISBN 978-80-247-3420-0

Vytejčková, R. a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III. Praha, Grada Publishing 2013. ISBN 978-80-247-3421-7

Pachl,J., Roubík,K. Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. Praha: Karolinum, 2003, ISBN 80- 246-0479-5

Adams, B., Harold, C. Sestra a akutní stavy od A do Z. Praha: Grada, 1999

Drábková,J. Akutní stavy v první linii. Praha: Grada, 1997

Kapounová, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada, 2007, ISBN 978-80-247-1830-9

Kolektiv autorů. Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0278-9

 

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (27.09.2018)

odborná praxe

individuální studium

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (27.09.2018)

Požadavky k zápočtu:

 • Osobní účast na úvodu do odborné praxe v semestru IV. 24.1.2019 8,00 - 12,00 kaple  
 • Absolvování praxe v rozsahu 200 hodin
 • Písemné zprávy z každé služby (odeslané mentorce a vyučující do 24 hodin) 
 • Potvrzení splněných odborných výkonů v logbooku.
 • Pozitivní hodnocení mentorkou
 • Záznamy lékařské a ošetřovatelské anamnézy a fyzikálního vyšetření u 4 pacientů (s informovaným souhlasem) odevzdané ke kontrole do 5.6.2019 na sekretatriát Ústavu ošetřovatelství
 • Reflexe odborné praxe odevzdaná ke kontrole na hodnocení praxe 7.6.2018
 • Reflexe semestrálního úkolu odevzdaná ke kontrole na hodnocení praxe 7.6.2018
 • Portfolio periferních žilních katétrů devzdané ke kontrole na hodnocení praxe 7.6.2018
 • Účast na hodnocení odborné praxe 7.6.2018 8,00 -12,00 místnost 221

 

 • Účast na úvodu do praxe i hodnocení praxe je povinná.

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (27.09.2018)

péče o nemocného  v intenzivní a resuscitační péči

monitorování stavu nemocného

péče o nemocného s implantabilním venózním portem

asistence u zavedení arteriální linky, péče o arteriální vstup

péče o nemocného s epidurálním katétrem

příprava sterilního stolku k základním invazivním výkonům

asistence u punkce

aplikace tepla a chladu

 

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Marie Zvoníčková (27.09.2018)

Odborná praxe v semestru I., II., III.

Ošetřovatelské postupy I., II., III.

Prázdninová praxe I.

Teorie ošetřovatelství I.

 

Účast na úvodu do praxe i hodnocení (reflexi) praxe je povinná.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK