IE - Základy vědecké metodologie - CMEDVM12
Anglický název: IE - Basic Scientific Methodology
Zajišťuje: Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ (12-PCHI)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/16, Jiné [HS]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.pcp.lf3.cuni.cz/jk
Garant: prof. PhDr. Jiří Kožený, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teorie a metodologie
Atributy: Modul IE
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Dílčí kurz modulu IE. Základy vědecké metodologie.Student se seznamí s principy vědeckého zkoumání, charakteristikou proměnných, se základními principy měření, testování hypotéz a konstrukcí výzkumného plánu.
Poslední úprava: Kožený Jiří, prof. PhDr., CSc. (27.05.2008)
Cíl předmětu -

Vybavit studenta základními dovednostmi pro (a) posuzování věrohodnosti výzkumných zpráv; (b) formulaci a realizaci výzkuných protokolů.

Poslední úprava: Kožený Jiří, prof. PhDr., CSc. (28.09.2010)
Literatura -

Hendl, J., Přehled statistických metod zpracování dat, Portal, Praha 2004 (str. 17 ? 85)

Kerlinger, F. N., Základy výzkumu chování, Academia, Praha, 1972

Fajcus, B., Současná filozofie a metodologie vědy, Filosofia, (nakl. Filozofického ústavu AV ČR), Praha, 1997

Popper, K. R., Logika vědeckého zkoumání (bádání), Oikoymenh, Praha, 1997

Bowers, D., House, A., Owens, D., Understanding Clinical Papers, New York: John Wiley & Sons, Ltd., 2001

Poslední úprava: Kožený Jiří, prof. PhDr., CSc. (27.05.2008)
Metody výuky -

Semináře, cvičení.

Poslední úprava: Kožený Jiří, prof. PhDr., CSc. (27.05.2008)
Požadavky ke zkoušce -

Aktivní účast, průběžné ověřování znalosti na začátku každého semináře a závěrečný písemný test.

Poslední úprava: Kožený Jiří, prof. PhDr., CSc. (27.05.2008)
Sylabus -

1] VĚDA A VĚDECKÉ ZKOUMÁNÍ

a) Principy vědeckého zkoumání

b) Vědecká orientace

c) Věda, logika a Popper

d) Metody poznání

e) Role faktů

Teorie jako vztahový rámec

2] PROMĚNNÉ VE VÝZKUMU

a) Definice proměnné

b) Klasifikace proměnných

c) Konstrukty, indikátory a proměnné

d) Vztah konstruktu a proměnné

3] ZÁKLADNÍ PRINCIPY MĚŘENÍ

a) Definice měření

b) Měření jako vazba mezi teorií a daty

c) Měření a vědecké zkoumání

d) Škály měření a jejich formální vymezení

4] PRINCIPY TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ

a) Definice a funkce hypotézy

b) Typy hypotéz

c) Testování hypotéz

5] VÝZKUMNÉ PLÁNY

a) Definice a funkce výzkumného plánu

b) Formulace výzkumného problému

c) Elementární výzkumné plány

d) Artefakty ve výzkumu a jejich minimalizace

Poslední úprava: Kožený Jiří, prof. PhDr., CSc. (27.05.2008)