PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Seminář k bakalářské práci II. - CDHSB3
Anglický název: Bachelor Thesis - Seminar II.
Zajišťuje: Stomatologická klinika (12-STOM)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:20/0 Z [hodiny/semestr]
letní s.:10/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Iva Lekešová, CSc.
Anotace
Poslední úprava: MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D. (29.08.2017)

Tvoří metodologická příprava umožňující vypracování zadané odborné tématické bakalářské práce v oboru Dentální hygienistka. Metodologickým vedením jsou studenti schopni zpracovat zadanou odbornou tématiku do teoretických a praktických vědomostí a dovedností, které pomohou vytvořit vlastní aktivní přístup ke zpracování daného úkolu. Práce je systematicky dělena, aby uchazeč mohl prokázat teoretické vědomosti v zadaném tématu, jeho zpracování a vytvoření vlastního pozorování sledovaných dat, metodiky práce, zhodnocení výsledků a dopad získaných faktů do praxe.
Cíl předmětu
Poslední úprava: MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D. (29.08.2017)

Cílem předmětu je pochopení zadané odborné tématiky, metodické vyhledávání a zpracování dat, sestavení základní struktury práce, příprava a zvládnutí praktické dovednosti zadané práce, zpracování citací, vlastní pozorování, získávání a ověřování dat a výstup do praxe.

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D. (29.08.2017)

DOPORUČENÍ PRO FORMÁLNÍ A GRAFICKÉ ÚPRAVY DIPLOMOVÝCH PRACÍ A BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PhDr. M. Hábová

Holoušková, D. a kol.: Jak psát diplomové a závěrečné práce. UP, Olomouc 1999

Hromková,D.a kol.: Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci.Universita Jana Amose Komenského, Praha

Francírek,F.:Bakalářská práce. Co, Jak a Proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit. Praha 2012

Metody výuky
Poslední úprava: MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D. (29.08.2017)

Semináře, individuální konzultace, samostudium.

Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D. (29.08.2017)

Praktické zpracování jednotlivých kapitol práce:

stanovení cílů práce, hypotéz

vypracování teoretické části práce podle informací z odborné literatury

vypracování praktické části práce, potřebných grafů, tabulek, příloh

zhotovení powerpointové prezentace teoretické i praktické části části práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK