PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Preventivní lékařství - CDHPL3
Anglický název: Preventive Medicine
Zajišťuje: Ústav hygieny (12-HYG)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:20/10 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.
Cíl předmětu
Poslední úprava: MUDr. Eva Vaníčková, CSc. (26.09.2012)

Seznámení s hlavními riziky v pracovním, školním i rodinném prostředí, které ohrožují zdraví dospělé a dětské populace.

Praktická cvičení umožní kontakt s dětmi zdravé populace a vytvoří předpoklad pro nácvik preventivní péče o zubní zdraví.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Eva Vaníčková, CSc. (26.09.2012)

Zápočet - 80 % účast na praktických cvičeních v MŠ a ZŠ.

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Eva Vaníčková, CSc. (26.09.2012)

Manuál PREVENCE V PRAXI.

Metody výuky
Poslední úprava: MUDr. Eva Vaníčková, CSc. (26.09.2012)

PŘEDNÁŠKY A PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Eva Vaníčková, CSc. (26.09.2012)

Ochrana zdraví při práci.

Působení infekčních činitelů a ionizujícího  záření na zdraví.

Hluk a jeho biologické důsledky.

Vibrace a jejich biologické důsledky.

Nemoci z povolání, pracovní úrazy.

Chemické látky ovlivňující zdraví při práci.

Přetěžování pohybového aparátu při práci.

Práva a potřeby dětí ve zdravotnických zařízeních.

Kouření - rizika pro zdraví.

Dg růstu a ývoje dětí.

Ukázkový jídelníček pro zdravé zuby.

Režim dne a péče o zdravé zuby v MŠ.

Práce se školáky v programu Zdravé zuby.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: MUDr. Eva Vaníčková, CSc. (26.09.2012)

Základní informace o anatomii a fyziologii, preventivní péči v ČR a systému preventivních prohlídek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK