PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Preventivní stomatologie a dentální hygiena - CDHPD3
Anglický název: Preventive Stomatology and Dental Hygiene
Zajišťuje: Stomatologická klinika (12-STOM)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 10
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:30/50 Z [hodiny/semestr]
letní s.:30/40 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Eva Gojišová
MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.
Mgr. Petra Křížová, DiS.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petra Křížová, DiS. (30.09.2017)

Preventivní stomatologie pojednává všestranně o příčinách, epidemiologii, prevenci a profylaxi zubního kazu a onemocnění parodontu. Vysvětluje etiopatogenetické souvislosti vlivů chemicko-fyzikálních, metabolismu mikroorganismů, imunologických faktorů, úlohu mikrobiálního zubního povlaku a skladby výživy na vznik onemocnění. Podává informace o metodách a prostředcích prevence a profylaxe a dává návod, jak je racionálně využívat a sledovat jejich účinnost. Učivo navazuje na znalosti z II. ročníku. Preventivní metody a jejich uplatňování mají část výchovně vzdělávací vůči laické veřejnosti a část zaměřenou na výchovu a výcvik zdravotnických pracovníků.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Křížová, DiS. (30.09.2017)

  • znalost příčin a mechanismů vzniku zubního kazu,
  • znalost interakcí mezi slinou a sklovinou,
  • znalost vývoje dentice a základní orientace v diagnostice ortodontických anomálií a jejich prevence
  • vědomosti o mikrobiálním obraze ústní dutiny, zubním povlaku a jeho metabolismu,
  • znalost mechanismu karioprotektivního účinku fluoru, toxikologie fluoru, metody používání fluoridových přípravků,
  • vědomosti o vztazích mezi výživou a zubním kazem,
  • znalost antimikrobiálních přípravků a jejich použití,
  • schopnost sestavení individuálních preventivních programů,
  • schopnost aplikace kolektivních preventivních programů,
  • schopnost vést fotodokumentaci v oboru
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D. (27.09.2016)

Botticelli, A. T.: Dentální hygiena, Quintessenz, Praha, 2002, ISBN 80-903181-1-8
Darby, M.,L.,: Review of Dental Hygiene, Mosby,, USA, 2002, ISBN 0-323-01316-3
Kilian, J. a kol.: Prevence ve stomatologii, Galén, Praha, 1999, ISBN 80-7262-022-3
Kovaĺová, E.,

Koťová, M.: Ortodontický průvodce praktického zubního lékaře, Grada Publishing, Praha, 2006

Čierny, M.: Orálna hygiena, 1. vyd., Prešov-Zürich 1994, ISBN 80-967041-3-3
Kovaľová, E., Čierny, M.: Orálna hygiena, 1. část, 1. vyd., Prešov-Zürich 2006, ISBN 80-969419-3-3

Koval’ová,E.: Orálna hygiena II.,III., 2010

Koval’ová,E.: Orálna hygiena IV., 2012

Koval’ová,E.: Orálna hygiena V., 2013

Poleník, P.: Subgingivální ošetření v praxi zubního lékaře, 2008

Stejskalová, J.: Konzervační zubní lékařství. 2. vyd. ,2008

Šedý, J.: Kompendium stomatologie I., 2012

Weber, T.: Memorix zubního lékařství, 2012

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Petra Křížová, DiS. (30.09.2017)

přednášky, videozáznamy, praktická cvičení-práce na modelech chrupu a fantomech, praktický nácvik v ordinaci

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Petra Křížová, DiS. (30.09.2017)

ZS -zápočet - 80% docházky na přednášky, 100% na praktika  - ústní pohovor

LS -zápočet - 80% docházky na přednášky, 100% na praktika  - odevzdání zadané práce             Zkouška -  ústní pohovor z probrané látky a doporučené literatury

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Křížová, DiS. (30.09.2017)

Preventivní programy

·         základní a výběrové preventivní programy,

·         individuální a kolektivní preventivní programy.

Ekonomické aspekty stomatologické prevence

Prostředky k udržování hygieny dutiny ústní

·         zubní kartáčky a pomůcky pro udržování ústní hygieny,

·         zubní pasty, účinky a složení,

·         ústní vody,

·         antibakteriální prostředky k redukci mikrobiálního povlaku,

·         foetor ex ore.

Hygiena pracoviště

·         stomatologické křeslo, jeho funkce a ovládání.

Vyšetření pacienta

·         poloha pacienta, fixace hlavy, osvětlení,

·         vyšetření chrupu a měkkých tkání,

·         stanovení úrovně hygieny dutiny ústní a sestavení individuálního programu ústní hygieny,

·         instrukce o způsobech udržování ústní hygieny, motivace pacienta,

·         informace o správné výživě a metodách profylaxe zubního kazu, motivace,

·         diagnóza nemocného a zdravého parodontu,

·         sestavení léčebného plánu,

·         vedení a plánování recall - posouzení efektivnosti preventivního programu pacienta,

·         diagnostika změn na povrchu skloviny, kazivé a nekazivé léze,

·         diagnostika kazu a změn na parodontu na rtg snímku,

·         diagnostika iatrogenních etiologických faktorů,

·         odstranění zubního kamene,

·         úprava povrchů výplní, odstranění převisů,

·         vyšetření parodontálních chobotů kalibrovanou sondou,

·         indikace a praktické vyšetření indexů kazivosti, hygienických a parodontologických,

·         ošetření parodontopatií,

·         seznámení s prací stomatologa a instrumentářky, asistence,

administrativa, provoz.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK