PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Epidemiologie - CDHEP3
Anglický název: Epidemiology
Zajišťuje: Ústav epidemiologie a biostatistiky (12-EPID)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2014 do 2016
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:20/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/epidemiologie
Garant: doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (14.10.2010)

Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - obor: Dentální hygienistka ve 3. ročníku. vývoj a využití epidemiologie v klinické praxi, principy pasivní a aktivní imunizace.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (14.10.2010)

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem a využitím epidemiologie v klinické praxi, infekčními a neinfekčními onemocněními (chřipka, HIV/AIDS, hepatitidy atd.),  s imunizačními programy jak v ČR tak ve světě.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (03.09.2014)

Zkouška formou testu 20 otázek multiple choice test - 70 % správných odpovědí

Tématické okruhy:

                         Typy epidemiologických studií

                        Základy pasivní a aktivní imunizace

                        Střevní bakteriální a virové nákazy

                        Respirační virové a bakteriální nákazy

                        Virové hepatitidy

                        HIV/AIDS

Literatura -
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (14.10.2010)

1. Kolektiv: Manuál prevence v lékařské praxi - souborné vydání, Univerzita Karlova /

Fortuna, 2004, 736 stran, ISBN 80-7168-942-4

 

2. Dana Göpfertová, Petr Pazdiora, Jana Dáňová: Epidemiologie (obecná a speciální

epidemiologie infekčních nemocí), Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Karolinum

2006, ISBN 80-246-1232-1

 

3. Jana Dáňová, Jitka Částková: Očkování v České republice, Nakladatelství Triton, 2008,

ISBN 978-80-7387-122-2

Metody výuky -
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (14.10.2010)

Přednášky, praktická cvičení - praktické příklady a modelové situace

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (26.09.2012)

Nutná účast 80% na praktických cvičeních, možnost náhrady chybějící výuky po individuální konzultaci s jednotlivými vyučujícími

Zkouška formou testu 20 otázek multiple choice test - 70 % správných odpovědí

Tématické okruhy:

                         Typy epidemiologických studií

                        Základy pasivní a aktivní imunizace

                        Střevní bakteriální a virové nákazy

                        Respirační virové a bakteriální nákazy

                        Virové hepatitidy

                        HIV/AIDS

Sylabus -
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (03.09.2014)

E P I D E M I O L O G I E

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM DENTÁLNÍ HYGIENISTKA

3. ROČNÍK

 

Sylabus

PŘEDNÁŠKY

 

1. Vývoj a využití epidemiologie v klinické praxi

Terminologie používaná v epidemiologii - ukazatelé nemocnosti (incidence, prevalence, attack rate), ukazatelé úmrtnosti. Charakteristika jednotlivých typů epidemiologických studií a jejich využití v praxi.

 

2. Akutní respirační infekce (ARI)

 

Charakteristika ARI virového a mykoplasmatického původu, epidemiologie chřipky a Reyeova syndromu.

 

3.  HIV/AIDS

 

Historie, definice, epidemiologická charakteristika, situace v České republice a ve světě, trendy a perspektivy onemocnění HIV/AIDS.

 

4. Virové hepatitidy

 

základní charakteristiky původců a epidemiologické charakteristiky virových hepatitid A, B, C, D, E. Prevalence VHB v ČR a ve světě. Principy očkování proti VHA a VHB. Diferenciální diagnostika virových hepatitid.

 

5. Nozokomiální nákazy

 

Definice NN, exogenní, endogenní, specifické, nespecifické NN, rizikové faktory

 

6. Aktivní a pasivní imunizace

 

Seznámení se strategií aktivní a pasivní imunizace v ČR, charakteristikou vakcín, organizace očkovacích programů.. Očkovací kalendář platný v ČR. Kontraindikace očkování a nečastější komplikace po očkování.

 

7. Kontaktní a exantematické nákazy

 

Epidemiologické charakteristiky exantematických onemocnění (spalničky, plané neštovice, zarděnky, příušnice ...) z hlediska přenosu pacient - ošetřující lékař.

Přenos kontaktních infekcí (bakteriální, virové, mykotické)

 

8. Bakteriální a virové střevní infekce

 

Etiologická agens, epidemiologické charakteristiky, diferenciálně diagnostické znaky, protiepidemická opatření. Samostatné řešení situace na praktickém příkladu lokální epidemie paratyfu.

 

9. Neuroinfekce - bakteriální a virové

Obecná charakteristika a epidemiologický význam. Encefalitidy a meningitidy. Virové, non-virové, pomalé neuroinfekce, para a postinfekční, neznámá etiologie.

 

10. Aktuální epidemiologická situace v ČR

 

Přehled aktuálního výskytu infekčních onemocnění v ČR

 

11. Zápočtový test

 

Hodnocení získaných znalostí studentů. Konzultace, zápočty.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (10.09.2014)

Splněné povinnosti za 1. dva ročníky (Mkrobiologie, imunologie)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK