PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Komunikace a humor ve zdravotnictví - CCOCB0053
Anglický název: .
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/30 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (9)
letní:neurčen / neurčen (9)
Minimální obsazenost: 9
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Petra Sedlářová
Patří mezi: BVSK-PVK-3 (ZÁPIS)
BVS-PVK-3 (ZÁPIS)
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (21.09.2018)
Výběrový kurz, který se zabývá problematikou komunikace a navazování vztahu zdravotníků s dětmi a jejich rodiči, nebo s dospělými pacienty. Za významný prostředek komunikace je považována společná radost a hra. Kurz probíhá ve spolupráci s neziskovou organizací Zdravotní klaun a pod vedením jejích lektorů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (21.09.2018)
  • student chápe humor a hru jako důležitý prostředek komunikace mezi zdravotníky, dětmi a rodiči a dokáže ji v praxi využít
  • student dokáže adekvátně komunikavat s rodiči a dětmi, nebo s dospělými pacienty v náročných životních situacích
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (21.09.2018)

účast na minimálně 3 seminářích, aktivní zapojení do společné práce během semináře, písemně zpracovaná reflexe kurzu dle zadané struktury

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (21.09.2018)

www.zdravotniklaun.cz

časopis Humorin

Malé zázraky I, Malé zázraky II - příběhy zdravotních klaunů. Dostupné na: http://www.zdravotniklaun.cz/pribehy/

Časopis Svět a divadlo, č. 4, rok 2015, stránky 133-137.

John Wrigh: Why Is That So Funny? nakl. Nick Hern Books Ltd. ISBN-13: 978-1854597823.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (21.09.2018)

semináře, workshopy

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (21.09.2018)


 
1. Úvod, seznámení s průběhem kurzu. První setkání s dítětem a jeho rodičem, nebo s dospělým pacientemi.
2. Vysvětlování. Odvádění stresu.
3. Motivace k uzdravení či rehabilitaci, „návodné“ jednání. Hra.
4. Odchod a co zůstává. Závěrečná reflexe.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK