PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Péče o osoby s míšním poškozením - CCOCB0051
Anglický název: Care of people with spinal cord injury
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/40 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: 10
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Mgr. Iva Sedláčková
Bc. Alena Kyselová
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)
Kurz seznamuje studenty se specifiky života a péče o handicapované osoby. Součástí kurzu je exkurze do Centra PARAPLE, účast na volnočasových aktivitách a seznámení s bariérovostí prostředí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Cílem kurzu je seznámit se specifiky ošetřovatelské péče o klienty s míšním poškozením (např. autokatetrizace, čistá intermitentní katetrizace, ošetřování nehojících ran apod.). 

Součástí kurzu je participace na aktivitách klientů, rehabilitaci a zmapování bariérového prostředí. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

seminární práce na zadané téma

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

...

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

Semináře. 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (22.09.2017)

1) Anatomie a fyziologie míšního poranění
2) Ošetřovatelská péče ve zdravotnickém zařízení, následná péče
3) Dostupný systém péče v České republice a zahraniční
4) Sociální péče o lidi s handicapem
5) Specifika ošetřovatelské péče (vyprazdňování MM a střev)
6) Specifika hojení ran u klientů s pohybovým postižením
7) Kompenzační pomůcky (z pohledu ergoterapie) o lidi s míšním poraněním
8) Bezbariérové prostředí
9) Sportovní a volnočasové aktivity u lidí s míšní lézí
10) Exkurze - Centrum Paraple

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK