PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Zdravotnická problematika pobytu a práce v rozvojových zemích - CCOCB0034
Anglický název: Medical Problems Associated with Living and Working in Developing Countries
Zajišťuje: Klinika pracovního a cestovního lékařství (12-PRAC)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (5)
letní:neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Patří mezi: BVS-PVK-2 (ZÁPIS)
BVS-PVK-3 (ZÁPIS)
Atributy: Modul IID
Anotace -
Poslední úprava: Tomáš Pajl (23.04.2014)
Povinně volitelný jednosemestrový kurz určený pro 4. ročník. Kurz seznamuje studenty s vlivem klimatických, geografických, socioekonomických a dalších faktorů na zdraví. Zmiňuje nejčastější a nejzávažnější poruchy zdraví, s nimiž se setkává lékař pečující o zdraví osob vyjíždějících do zahraničí, o jejich léčbě, posuzování a prevenci.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Tomáš Pajl (23.04.2014)

Cílem předmětu je seznámit studenty se zdravotnickou problematikou pobytu a práce v zdravotně závažných oblastech světa, a to v celé šíři této problematiky od zdravotních poruch souvisejících s procesem cestování, přes nemoci specifické pro určité oblasti světa až po socioekonomickou a kulturní charakteristiku některých částí světa, která může mít vliv na zdraví cestovatelů. Probrány by měly být i psychické důsledky spojené s cestami do zahraničí.

Literatura -
Poslední úprava: Tomáš Pajl (23.04.2014)

Provazník,K., Komárek.L. a kol.: Manuál prevence v lékařské praxi (souborné vydání), CD ROM, Fortuna, Praha 2004 - 2006

Brhel,P., Manoušková,M., Hrnčíř,E. a kol.: Pracovní lékařství. Základy primární pracovnělékařské péče, NCO NZO Brno, 2005, 338 s.

Pracovní lékařství - odborný časopis zaměřený na problematiku zdravotní péče o pracující, hygienu práce a nemoci z povolání, vydavatel Česká lékařská společnost JEP, Praha

Metody výuky -
Poslední úprava: Tomáš Pajl (23.04.2014)

Přednášky, semináře, praktická cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Tomáš Pajl (23.04.2014)

90 % účast na výuce, úspěšně absolvovaný závěrečný pohovor.

Sylabus -
Poslední úprava: Tomáš Pajl (23.04.2014)

Vliv klimatu a geografických podmínek na zdraví. Demografická, ekonomická a sociální problematika rozvojových zemí. Světová náboženství a jejich vliv na způsob života a zdraví. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci v rozvojových zemích. Nejčastější postižení zdraví, která vznikají u našich občanů při cestách do zahraničí. Posuzování nemocí z povolání vzniklých v zahraničí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK