PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Zdravotnická problematika potápění - CCOCB0033
Anglický název: Medical Problems of Diving
Zajišťuje: Klinika pracovního a cestovního lékařství (12-PRAC)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (5)
letní:neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA
Patří mezi: BVS-PVK-2 (ZÁPIS)
BVS-PVK-3 (ZÁPIS)
Atributy: Modul IID
Anotace
Poslední úprava: Tomáš Pajl (23.04.2014)
Povinně volitelný jednosemestrový kurz určený pro 4. ročník magisterského studia a bakalářské prezenční studium 2. 3 ročníku. Jeho účelem je seznámit studenty s patofyziologií vzniku nemocí souvisejících s potápěním, s jejich klinickými projevy, léčbou, prevencí a posuzováním.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Tomáš Pajl (23.04.2014)

Cílem předmětu je seznámit studenty s nemocemi vznikajícími v souvislosti s potápěním a s opatřeními  směřujícími k prevenci a zvládnutí těchto patologických stavů.

Literatura
Poslední úprava: Tomáš Pajl (23.04.2014)

Provazník,K., Komárek,L. a kol.: Manuál prevence v lékařské praxi (souborné vydání), CD ROM, Fortuna, Praha 2004 - 2006Brhel,P., Manoušková,M., Hrnčíř,E. a kol.: Pracovní lékařství. Základy primární pracovnělékařské péče, NCO NZO Brno, 2005, 338 s.Pracovní lékařství - odborný časopis zaměřený na problematiku zdravotní péče o pracující, hygienu práce a nemoci z povolání, vydavatel Česká lékařská společnost JEP, Praha 

Kolektiv autorů: Prevence v pracovním lékařství, 1. vyd. Praha: Nadace Cindi, 3. LF UK, 2010, 181 s.

Metody výuky
Poslední úprava: Tomáš Pajl (23.04.2014)

Semináře, přednášky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Tomáš Pajl (23.04.2014)

90% účast na výuce, úspěšně absolvovaný závěrečný pohovor.

Sylabus
Poslední úprava: Tomáš Pajl (23.04.2014)

Fyzika přetlaku. Fyziologie potápění. Dekompresní nemoc. Barotraumata. Embolizace plynu. Jiná onemocnění související s potápěním. Prevence a léčba nemocí potápěčů. Posuzování zdravotní způsobilosti k potápění.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK