PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Edukace a psychosociální péče v pediatrii - CCOCB0032
Anglický název: Educacio and psychosocial care in pediatrics
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30 Z [týdny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 8
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Petra Sedlářová
Patří mezi: BVSK-PVK-3 (ZÁPIS)
BVS-PVK-3 (ZÁPIS)
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (24.09.2018)
Výběrový kurz zabývající se problematikou edukace a psychosociální péče v pediatrii. Výuka bude zaměřena na práci s dětmi i jejich rodiči.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (24.09.2018)
  • student se seznámí s problematikou edukace dětí a jejich rodičů.
  • student dovede provádět přípravu dětí k výkonům pomocí herní terapie.
  • student pochopí důležitost edukace a psychosociální péče v pediatrii.
  • student dokáže adekvátně komunikavat s rodiči a dětmi v náročných životních situacích.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (24.09.2018)

Zápočet

  • 80% docházka
  • splněná stáž ve stacionáři
  • zpracovaný rozhovor s rodičem 
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (24.09.2018)

Sedlářová, Petra a kolektiv: Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada 2008. ISBN 978-80-247-1613-8.

http://www.cb.cz/praha3/stacionar/historie-stacionare

http://www.dobrotety.cz/

Drdová, M. Žiju s autistou. Praha, 2015.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (24.09.2018)

besedy, semináře, stáž

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (24.09.2018)

1. Úvod, seznámení s průběhem kurzu. Edukace v péči o dítě s vrozeným onemocněním. Beseda s matkami nedonošených dětí (sdružení Dobrotety).

2. Herní terapie.

3. Psychosociální podpora rodičů v nemocnici. Kontaktní sestra.

4. Stacionář - individuální stáž, Stacionář Žižkov.

5. Závěrečná reflexe. Práce se zpracovanými rozhovory. Beseda s matkou autistického dítěte a pracovníkem denního stacionáře.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Petra Sedlářová (24.09.2018)

Současně  student studuje Pediatrické ošetřovatelství.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK