PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Prevence syndromu vyhoření - CCOCB0030
Anglický název: Preventing burnout
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy (12-UTVY)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 15
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PaedDr. Hana Milerová
PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Patří mezi: BVSK-PVK-2 (ZÁPIS)
BVSK-PVK-3 (ZÁPIS)
Anotace
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (04.03.2019)
Předmět seznamuje s příčinami, projevy a důsledky syndromu vyhoření v pomáhajících profesích. Předmět seznamuje účastníky s celou škálou pohybových aktivit. Od pohybu a pobytu v přírodě po aktivity v bazénu po relaxační a aerobní pohybové formy. Nabízí změnu životních stereotypů a účastník si může najít vlastní způsob odreagování.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (04.03.2019)

 Teorie probíhá v Jelínkově posluchárně. 

 

               


V případě praktické výuky je nutné mít s sebou sportovní oblečení a obuv do přírody, vnitřních prostor nebo plavky dle uvedeného rozvrhu.

Aktivnví účast ve výuce a 80 % prezence. 

 

 

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (04.03.2019)

R. Honzák: Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Vyšehrad, 2013.

Ch. Stock: Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Grada, 2010.

M. Venglářová: Systry v nouzi. Grada, 2011.

J. Křivohlavý: Hořet, ale nevyhořet. Karmelitánské nakladatelství, 2012.

Metody výuky
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (04.03.2019)

 

Aktivnví účast ve výuce a 80 % prezence. 

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 V případě praktické výuky je nutné mít s sebou sportovní oblečení a obuv do přírody i vnitřních prostor.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Hana Milerová (04.03.2019)

Stručný sylabus předmětu:
Teorie: duševní a fyzické zdraví, spánek, stres, relaxace, dýchání, sebevědomí, důsledky fyzického a psychického vyčerpání, příčiny, příznaky a důsledky syndromu vyhoření u pomáhajích profesí,  prevence úrazů a přetížení.
Praxe: funkční diagnostika pohybového aparátu, nácvik zvládání stresu - relaxace, správná technika dýchání, autogenní trénink, prvky sebeprezentace jako metody pomáhající posílit sebevědomí a snížit stres.
Tělesná aktivita - flexi bars, fit balls, over balls, Bosu, orientační běh, chůze, nordic walking (práce s mapou v přírodě - Hostivařský park), plavání a aqua-fitness, posílování bez pomůcek, s pomůckami a v posilovně, balanční a kompenzační cvičení, overbaly, powerjoga, strečink a jeho formy, body and mind, relaxace.

 

                     PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ - ak. rok 2018/19 - letní semestr  
       
datum čas téma, vyučující místo
07.03.2019 17,00 - 20,00 sál A2: 17.00 - 18.20 Fit balls, Flexi bars SC UK Hostivař, Bruslařská 10, Pha 10
    sál A1: 18.30 - 20.00 posilování, strečink, relaxace sraz ve vstupní hale SC UK Hostivař
    S sebou: sportovní oblečení a obuv indoor, nápoj, vlastní malý zámek  
       
08.03.2019 17,00 - 20,00 Mgr. Miloš Mauer (klinický psycholog) - jak nevyhořet  327
       
11.04.2019 17,00  - 20,00 sál A2: 17.00 - 17.45 Over balls, 17.45 - 19.00 Terapeutická yoga SC UK Hostivař, Bruslařská 10, Pha 10
    sál A1: 19.00 - 20.00 Flow tonic a strečink sraz v tělocvičně
    S sebou: sportovní oblečení a obuv indoor, nápoj, vlastní malý zámek  
       
12.04.2019 17,00 - 20,00 PhDr. Svobodová - prevence sy vyhoření a zdravotník 327
       
25.04.2019 17,00 - 20,00 bazén: 17.00 - 17.50 Aqua fitness SC UK Hostivař, Bruslařská 10, Pha 10
    18.00 - 20.00 Nordic Walking a běh (v případě nepřízně počasí - posilovna) sraz v bazénu
    S sebou: venkovní sportovní oblečení , plavky, ručník mýdlo a nápoj  
       
26.04.2019 17,00 - 20,00 PhDr. Starnovská Tamara - zdravý životní styl jako prvek prevence 327
       
17.05.2019 15,00 - 19,30 velká zasedací místnost 15.00 - 16.00 orientace v mapě, teorie k OB SC UK Hostivař, Bruslařská 10, Pha 10
    16.00 - 19.30 Orientančí běh  sraz ve vstupní hale SC UK Hostivař
    S sebou: venkovní sportovní oblečení a obuv, nápoj   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK