PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praktikum v nemocnici II. - CCOCB0008
Anglický název: Hospital practicum II.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: 6
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: Mgr. Jana Holubová
Patří mezi: BVSK-PVK-2 (ZÁPIS)
BVS-PVK-2 (ZÁPIS)
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (27.09.2018)
Povinně volitelný kurz je zaměřen na poznání specifických postupů jednotlivých medicínských oborů. Studenti poznají organizaci ošetřovatelské péče a specifické výkony. Praktika probíhají v reálném prostředí klinických zařízení. Student reflektuje rozdíly v ošetřovatelských postupech mezi jednotlivými pracovišti.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (27.09.2018)

Cílem je poznat specifika ošetřovatelské praxe na specializovaných pracovištích různého zaměření.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (27.09.2018)
 1. Vytejčková, R., Sedlářová, P., Wirthová, V., Holubová, J. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I.Praha: Grada Publishing, 2011, ISBN 978-80-247-3419-4

  Vytejčková, R. Sedlářová, P. Wirthová,V., Otradovcová, I., Pavlíková, P. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II., Praha: Grada 2013, ISBN 978-80-247-3420-0

  Vytejčková, R. Sedlářová, P. Wirthová,V., Otradovcová, I., Kubátová, L. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III., Praha: Grada 2015, ISBN 978-80-247-3421-7

  Rozsypalová,M., Šafránková, A., Vytejčková, R. Ošetřovatelství 1. Praha : Informatorium, 2009

  Rozsypalová, Marie a kol. Ošetřovatelství II. druhé aktualizované vydání. Praha: Informatorium 2010. ISBN 978-80-7333-076-7

  Staňková, M. České ošetřovatelství 6- Hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelské praxi. Brno: IDV PZ 2001. ISBN 80-7013-323-6

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (27.09.2018)

Stáže na specializovaných pracovištích.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (27.09.2018)

80 % účast na praktiku, záznam v logbooku

Praktikum pro studenty 2. ročníku BVS probíhá  v termínu 22.3. 2019 od 8:00  do 16:00 hodin

                                                                                    29.3. 2019 od 8:00 do 16:00 hodin

Praktikum pro studenty2. ročníku  BVSK probíhá  v termínu 10.5. 2019 od 8:00 do 16:00 hodin

                                                                                      17.5. 2019 od 8:00 do 16:00 hodin

                                                                                       

Zpracovat reflexi z každého navštíveného pracoviště v rozsahu 1 A4   a odevzdat v písemné podobě na Ústav ošetřovatelství - studenti BVS do 5.5. 2019

                                                                                                                                                                                    - studenti BVSK do 24.5. 2019

Zápočet bude udělen po splnění požadavků  studentům 2. ročníku BVS a 2.ročníku BVSK dne 27.5. 2019 v 10:00, pavilon X, č. 415

                                                                                                                                      29.5. 2019 v 08:00, pavilon X, č. 415

                                                                                                                                     30.5. 2019 v 08:00 , pavilon X, č. 415

                                                                                                                                     04.6. 2019 v 8:00, pavilon X, č. 415

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Holubová (27.09.2018)

   

Organizace předmětu:

 

Praktika probíhají ve smluvních zařízení 3.LF UK

 

 Pro studenty 2. ročníku BVS:

den: pátek 22.3. 2019          od 8:00 - do 16:00     

       pátek 29.3. 2019          od 8:00 - do 16:00      

 

 Pro studenty 2. ročníku BVSK:

den: pátek   10.5. 2019     od 8:00 - 16:00

       pátek    17.5. 2019    od 8:00 - 16:00

 

 

Vezměte s sebou logbook  s potvrzením o očkování a kopii tohoto potvrzení, kterou odevzdáte v nemocnici. 

 

Zpracování reflexe

 

Požadavky na úpravu studenta:

- plášť

- návleky

- identifikační karta 3.LF

Upozornění:

-         dle příkazu děkana fakulty student bez identifikační karty nemá povolen vstup na oddělení

-         dle příkazu děkana fakulty student, který plní praxi musí mít platné očkování proti Hepatitis B - potvrzení o očkování v logbooku

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK