PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ošetřování chronických ran - CCOCB0006
Anglický název: Nursing Care in Patients with Chronic Wounds
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (16)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Klinické předměty
Anotace -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (30.04.2011)
Předmět je nabízen jako povinně volitelný předmět pro bakalářský studijní program Ošetřovatelství - Všeobecná sestra. Student má zvládnout posoudit stav chronické rány, vědět, jak použít moderní obvazové materiály, umět ošetřit bércový vřed, diabetickou nohu, dekubitus.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (30.04.2011)

Student bude po absolvování předmětu schopen

 • posoudit stav chronické rány podle určitých daných hledisek
 • v praxi použít moderní typy obvazových materiálů
 • uplatnit znalost faktorů ovlivňující hojení ran
 • umět ošetřit bércový vřed, diabetickou nohu, dekubitus

Literatura -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (30.04.2011)

1. Fázové ošetřování chronických ran: ulcus cruris venosum, Hatrmann - Rico a.s., 2000

2. Časopis Forum Medical - Hartmann - Rico a.s.

Metody výuky -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (30.04.2011)

seminář, cvičení

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (30.04.2011)

Student zpracuje samostatně kazustiku pacienta s chronickou ránou, včetně etiologie, průběhu léčby a ošetřování.

Sylabus -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (30.04.2011)
Stručná anotace předmětu
 • Anatomická, fyziologická a patologická východiska procesu hojení kůže
 • Hojení chronických defektů - faktory ovlivňující hojení ran, hojení rány exudativní, proliferativní a diferenciační
 • Posouzení stavu rány z hlediska vzniku, rozsahu, hloubky, velikosti, okrajů ran, spodiny rány, povahy exudace, lokalizace rány, stáří rány a osídlení rány patogeny
 • Speciální obvazové materiály k ošetření chronických ran a jejich použití
 • Speciální ošetření dekubitů
 • Speciální ošetření diabetické nohy
 • Speciální ošetření bércových vředů
 • Stáž na odborných odděleních - pediatrickém, interním, kožním, chirurgickém
 • Edukace pacientů s chronickou ránou

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK