PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Interna - pneumologie 2 - B83012 (Všeobecné lékařství AP)
Anglický název: Internal Medicine - Pneumology 2
Zajišťuje: Pneumologická klinika 1. LF UK v Praze a Thomayerovy nemocnice (11-00870)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., Prof.MUDr.Jiří Homolka, Ph.D.bílý lékařský plášť,fonendoskop,přezůvky,jmenovka studenta
Další informace: http://pneumologie.lf1.cuni.cz/, http://tubres.lf1.cuni.cz
Staré označení: 306
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
Patří mezi: Compulsory for GM 5.y._19/20
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B80098, B83011
Záměnnost : B80306
K//Je korekvizitou pro: B81399
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Jana Kolářová (30.09.2019)
Detail analysis of symptoms, imaging methods, endoscopic methods in the most common lung diseases. Diagnostics and treatment including thoracic surgery. Nicotine replacement therapy.
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (31.05.2018)

Chapman, S.; Robinson, G.; Stradling, J.; West, S.; Wrightson, J.: Oxford Handbook of Respiratory Medicine, Oxford University Press, 3rd edition, 2014

Kasper, D.L.; Fauci, A.S.; Hauser, S.L.; Longo, D.L.; Jameson, J.L.;  Loscalzo, J.: Harrisons Principles of Internal Medicine: Vol 1&2, 19th edition, McGraw-Hill Education - Europe, 2015

Spiro, S.G.; Silvestri, G.A.; Agusti, A.: Clinical Respiratory Medicine, 4rd edition, Elsevier, 2012

Dakin, J.; Kourteli, E.; Winter, R. - Making sense of lung function tests, Arnold, London, 2003 (or 2017)

Metody výuky -
Poslední úprava: MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. (25.09.2019)

Anotace předmětu Interna-pneumologie II Informace pro studenty – předmět Interna – pneumologie II, kód B03012 a B83012 Výuka předmětu B03012 a B83012 Interna – pneumologie II pro studenty 5. ročníku Všeobecného lékařství bude probíhat ve dnech Po, Út, Pá na Pneumologické klinice 1. LF UK a TN, Thomayerova nemocnice, pavilon G1, Vídeňská 800, Praha 4, ve Čt na I. klinice tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK, Všeobecná fakultní nemocnice, areál U nemocnice, pavilon A6, U Nemocnice 2, Praha 2 a ve St na Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice, pavilon B1, Vídeňská 800, Praha 4. Výuka má formu týdenního bloku dopoledního vyučování. Ve dnech Út, Čt, Pá v čase 8:00-12:30 hod (v Po v čase 8:15-12:30 hod a ve St v čase 8:15-11:45 hod). Ranní část je věnována přednáškám a po skončení následuje blok praktických cvičení. Na oddělení hrudní chirurgie bude výuka probíhat na operačním sále a formou videoprezentací. Ve Čt je od 8,00 hod.přednáška v Hoderově síni Kliniky KARIM VFN, pav.A6, suterén vlevo,U Nemocnice 2,Praha 2, poté následují praktická cvičení na lůžkovém odd. I.kliniky TRN VFN, pav.A6, 3.patro vlevo, U Nemocnice 2, Praha 2. Na výuku noste s sebou fonendoskop, bílý lékařský plášť, přezůvky a jmenovku. 

Kontaktní údaje: Thomayerova nemocnice: tel: 26108 3853, email: ales.lisa@ftn.cz, pavel.horazdovsky@ftn.cz Všeobecná fakultní nemocnice: tel: 224 96 6303, email: tubres@lf1.cuni.cz

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. (25.09.2019)

Každá absence musí být omluvena a nahrazena. Je požadována 100% účast, která je podmínkou udělení zápočtu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK