PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Practical skills in cardiovascular surgery II - B82997 (volitelný předmět)
Anglický název: Practical skills in cardiovascular surgery II
Zajišťuje: II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN (11-00690)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/16, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: 2
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.kardiochirurgie-vfn.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
MUDr. Tomáš Prskavec
Atributy: Lékařství
Anotace -
Poslední úprava: Marcela Holanová (24.05.2017)
Předmět je určen pro všechny studenty, který mají zvládnuté základní chirurgické dovednosti v oblasti vyšetřovaní pacientů v oblasti kardiovaskulární chirurgie a chtějí rozšířit své teoretické ale především praktické chirurgické dovednosti. Studenti budou seznámeni s komplexnějšími vyšetřovacími metodami (např. ABI, cévní SONO vyšetření žilního a arteriálního systému), aplikace léčivých přípravků atd. Bude kladen vyšší důraz na detaily při rozboru vyšetřovacích metod (CTAG, SKG, DSA), dále bude probírán terapeutický plán pacientů cestou řízených kazuistik. Studenti si rozšíří své chirurgické dovednosti při nácviky cévních sutur a anastomóz cestou trenažéru.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc. (21.05.2019)

 After the completion of all the requried practical skills (at least 90 %), students will obtain the credit

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK