PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Interní propedeutika - B80632 (Všeobecné lékařství - AP)
Anglický název: Propaedeutics in Internal Medicine
Zajišťuje: III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 75 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Dr Michal Vrablík (vrablikm@seznam.cz)
Další informace: http://int3.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 632
Garant: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA
Patří mezi: Compulsory for GM 3.y._19/20
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B80032, B80380, B81604, B83010
Je prerekvizitou pro: B82945, B80573, B80118, B80410, B80306, B80579, B80305, B80302, B80304, B80084, B80307, B81662, B80120, B80760, B80134, B83007, B83011, B80078, B80602, B80113, B80121, B80629, B82983
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout 2nd Department of medicine (3053) - division into the groups.pdf For students dedicated to the 2nd Department of Medicine - responsible teachers and division into the groups doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: KAR04325 (21.11.2011)
Seznamuje studenty s obecnou problematikou klinické medicíny (anamnéza, somatické vyšetřování, základní vyšetřovací a léčebné postupy, nejdůležitější právní předpisy v klinické medicíně) a nabyté znalosti prakticky procvičuje.
Literatura -
Poslední úprava: KAR04325 (21.11.2011)

Klener P et al: Propedeutika ve vnitřním lékařství. Galén 2006.

Chrobák L et al: Propedeutika vnitřního lékařství. Grada 2007.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK