PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Interna - gastroenterologie - B80304 (Všeobecné lékařství - AP)
Anglický název: Internal Medicine - Gastroenterology and Hepatolgy
Zajišťuje: IV.interní klinika-gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK v Praze (11-00540)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/75 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 75 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: prof. MUDr. R. Brůha, CSc.white could; stethoscope
Další informace: http://int4.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 304
Garant: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.
Patří mezi: Compulsory for GM 5.y._19/20
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B80384, B80385, B80386, B80632
K//Je korekvizitou pro: B81399
Anotace - angličtina
Poslední úprava: MUDr. Tomislav Švestka, CSc. (24.05.2019)
Etiology, pathogenesis, clinical manifestations, diagnostic approaches, treatment and prevention of gastrointestonal systém disorders for diseases of oesophagus and stomach, small and large intestine, gall bladder and bile ducts, pancreas and liver disease. Intensive care in hepatogastroenterology. Effects and significance of interdisciplinary cooperation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK