PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Radiodiagnostika - B80098 (Všeobecné lékařství - AP)
Anglický název: Radiology
Zajišťuje: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00620)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Další informace: http://radio.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 98
Garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA
Patří mezi: Compulsory for GM 4.y._19/20
Atributy: Lékařství
Předmět pro elearning
Klinický předmět
Prerekvizity : {Rekvizita pro zápis 4. ročníku ZUB/AZUB a LEK/ALEK}, B80003, B80384, B80385, B82925
P//Je prerekvizitou pro: B81055, B83137, B83012
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. (11.09.2008)
Diagnostické zobrazovací metody, ultrasonografie, konvenční radiologie, angiografie a intervenční radiologie, vyšetření magnetickou rezonancí, CT, zobrazení prsu, ochrana před zářením.
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. (16.10.2018)

Schedule 2018/2019 - 4th year - RADIOLOGY - General Medicine

 

MONDAY
Place: Institute of Scientific Information (U nemocnice 4, lecture room OVTD2)

8.00 - 10.30     Introduction. Abdominal Imaging
 10.45 - 11.30   Interventional radiology. Heart. Imaging of the peripheral vessels.

TUESDAY
 Place: Lecture room - Institue of Medical Biochem. and Laboratory Diagn. (pavilion A7)*

8.00 - 8.45      Imaging of urogenital tract and retroperitoneum.
 8.45 - 10.00    Imaging of skeleton and joints. Imaging in otorhinolaryngology and pediatrics.
 10.30 - 11.30  Practice - X-ray, US, CT, AG.

WEDNESDAY
 Place: Lecture room - Institue of Medical Biochem. and Laboratory Diagn. (pavilion A7)*

8.00 - 9.15      Imaging methods of thorax. Indications and contraindications.
 9.15 - 10.15    Chest CT.
 10.30 - 11.30  Practice - X-ray, US, CT, AG.

THURSDAY
 Place: Dept. of Magnetic Resonance Imaging (building of Dept. of Neurology, Kateřinská 30, ground floor)

8.30 - 9.30      Neuroradilogy. Magnetic Resonance Imaging.
 9.45 - 10.30    Magnetic Resonance Imaging.
 10.45 - 12.00  Practice - Magnetic Resonance Imaging.

FRIDAY
 Place: Institute of Scientific Information (U nemocnice 4, lecture room OVTD2)

8.00 - 10.00    Practice - PACS

Place: Breast Diagnostic Centre (Karlovo náměstí 33)

10.30 - 11.30   Practice - Breast Diagnostic Imaging

  

* The lecture hall of the Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Diagnostics (ÚLBLD) is located in the ORL (ENT) department building - pavilion A7. From the hospital's main entrance, go up the stairs, continue straight ahead, then go down two flights of stairs - and you will have arrived at the pavilion A7. After you enter the pavilion, go through the first door on the left, then turn right immediately and continue straight ahead to the end of the corridor.

Lab coat and identifiacion card (ISIC) needed.

CONDITIONS OF OBTAINING THE CREDIT: attendance and active participation in the radiology lessons!!!

 


 

Literatura - angličtina
Poslední úprava: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. (20.03.2013)

1) ARMSTRONG P, WASTIE M, ROCKALL AG. Diagnostic Imaging. Wiley-Blackwell: 2009. 480 p. ISBN-10: 1405170395

2) HERRING W. Learning Radiology - Recognizing the Basics (With STUDENT CONSULT Online Access). Elsevier: 2011. 333 p. ISBN: 0323074448

2) PATEL PR. Lecture Notes: Radiology. Blackwell Publishing: 2005, ISBN 14 05 12 06 73

3) METTLER FA. Essentials of Radiology. Saunders: 2004, ISBN 07 21 60 52 73

4) Atlas of Radiological Images: http://atlas.mudr.org/

5) SINGH H, NEUTZE J (Eds.). Radiology Fundamentals. Springer: 2012. 362 p. ISBN 978-1-4614-0943-4 or eBook ISBN 978-1-4614-0944-1

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK