Výzkumné praktikum 2 - B03433 (Adiktologie - prezenční)
Anglický název: Research Practice 2
Zajišťuje: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
Patří mezi: Povinné NADI18 P 2.r._23/24
Atributy: Adiktologie navazující
Předmět pro elearning
Teoretický předmět
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (07.10.2021)

Cílem předmětu je probrat problematické oblasti výzkumně zaměřených diplomových prací studentů, kolokviální formou vede ke hledání způsobů, jak pokračovat v realizaci DP.

Literatura
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (07.10.2021)

Povinná:

  • Punch, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2015, 230 s. ISBN 978-80-262-0980-5.
  • Hendl, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2006, 583 s. ISBN 80-7367-123-9.
  • Punch, Keith. Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál, 2008, 150 s. ISBN 978-80-7367-381-9.
  • Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, 407 s. ISBN 80-7367-040-2.

Studijní opory
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (07.10.2021)

MS Teams: Výzkumné praktikum 2 20/21 B03261