PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klinický adiktologický nález - B03251 (Adiktologie - kombinovaná)
Anglický název: Clinical Addictology Assessment
Zajišťuje: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/4, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Vysvětlení: Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Patří mezi: Povinné NADI18 K 2.r._22/23
Atributy: Adiktologie navazující kombinovaná
Předmět pro elearning
Teoretický předmět
Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickými situacemi, kdy je po adiktologovi požadován jeho klinický nález, který může sloužit různým účelům.

Poslední úprava: Kolářová Jana (23.01.2020)
Sylabus

Studenti se učí pracovat se strukturou pozorování a strukturou rozhovoru s klientem,

se sestavením anamnestických dat dosavadního průběhu vývoje případu,

popisem a hodnocením aktuálního stavu.

Zabývají se hranicemi validity odpovědí posudkového odborníka na různě položené otázky, případnými doporučeními v souvislosti s propouštěcími zprávami atd.

Poslední úprava: Kolářová Jana (23.01.2020)
Literatura

Povinná:

  • Říčan, Pavel. Klinický psychologický nález v práci s adolescenty a s dospělými. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy, 1979, 79 s. ISBN .
  • Miller, Geraldine A.. Adiktologické poradenství. Praha: Galén, 2011, 461 s. ISBN 978-80-7262-765-3.
  • Čevela, Rostislav. Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře Manuál pro praxi v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Praha: Grada, 2015, s. ISBN 978-80-247-9951-3.

Poslední úprava: Kolářová Jana (23.01.2020)
Studijní opory

MS Teams: Klinický adiktologický nález 20/21 B03251

Poslední úprava: STDOWNER (21.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Pro zakončení předmětu student splní dva úkoly:

1) Student zpracuje zápis adiktologického zdravotnického výkonu dle předlohy. Termín odevzdání je 11.10.2020 na email vyučujících.

2) Student napíše vlastní klinický adiktologický nález dle stanovené struktury. Termín odevzdání je 19.11.2020 na email vyučujících.

Poslední úprava: Volfová Anna, Mgr. (30.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK