PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metodologie výzkumu v adiktologii a epidemiologii - B03203 (Adiktologie - kombinovaná)
Anglický název: Research Methodology in Addictology and Epidemiology
Zajišťuje: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/4, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Vysvětlení: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D., MUDr. Mravčík Viktor Ph.D.
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
Patří mezi: Povinné BADI18 K 2.r._23/24
Atributy: Adiktologie-kombinovaná
Teoretický předmět
Záměnnost : B02538
Je prerekvizitou pro: B02029
Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. (15.12.2021)

Povinná:

  • Ferjenčík, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu Jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál, 2010, 256 s. ISBN 978-80-7367-815-9.

Doporučená:

  • Miovský, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2006, 332 s. ISBN 80-247-1362-4.
  • Zábranský, Tomáš. Drogová epidemiologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, 95 s. ISBN 80-244-0709-4.
  • Disman, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011, 372 s. ISBN 978-80-246-1966-8.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK