PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Interna - pneumologie 2 - B03012 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Internal Medicine - Pneumology 2
Zajišťuje: Pneumologická klinika 1. LF UK v Praze a Thomayerovy nemocnice (11-00870)
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN v Praze (11-00570)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Prof.MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., Prof.MUDr.Jiří Homolka, DrSc.
Další informace: http://pneumologie.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 306
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
Patří mezi: Povinné LEK 5.r._19/20
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00098, B03011
Záměnnost : B00306
Je korekvizitou pro: B01399
Je prerekvizitou pro: B03134
Anotace
Poslední úprava: Jana Kolářová (30.09.2019)
Podrobná analýza symptomů, zobrazovací metody, endoskopické metody u nejběžnějších plicních onemocnění. Diagnostika a léčba včetně thorakochirurgie. Léčba odvykání kouření.
Metody výuky -
Poslední úprava: MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. (25.09.2019)

Výuka předmětu B03012 a B83012 Interna – pneumologie II pro studenty 5. ročníku Všeobecného lékařství bude probíhat ve dnech Po, Út, Pá na Pneumologické klinice 1. LF UK a TN, Thomayerova nemocnice, pavilon G1, Vídeňská 800, Praha 4, ve Čt na I. klinice tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK, Všeobecná fakultní nemocnice, areál U nemocnice, pavilon A6,3.patro vlevo, U Nemocnice 2, Praha 2 a ve St na Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice, pavilon B1, Vídeňská 800, Praha 4. Výuka má formu týdenního bloku dopoledního vyučování. Ve dnech Út, Čt, Pá v čase 8:00-12:30 hod (v Po v čase 8:15-12:30 hod a ve St v čase 8:15-11:45 hod). Ranní část je věnována přednáškám a po skončení následuje blok praktických cvičení. Na oddělení hrudní chirurgie bude výuka probíhat na operačním sále a formou videoprezentací. Ve Čt začíná výuka na I.klinice TRN VFN v 8,00 hod. přednáškou v Hoderově síni Kliniky KARIM, pav. A6, suterén vlevo, poté následují praktická cvičení na lůžkovém odd. I.kliniky TRN, pav.A6, 3.patro vlevo, areál VFN, U Nemocnice 2, Praha 2 . Na výuku noste s sebou fonendoskop, bílý lékařský plášť, přezůvky a jmenovku. 

Kontaktní údaje: Thomayerova nemocnice: tel: 26108 3853, email: ales.lisa@ftn.cz, pavel.horazdovsky@ftn.cz Všeobecná fakultní nemocnice: tel: 224 96 6303, email: tubres@lf1.cuni.cz

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (31.05.2018)

Klener, Pavel a kol.: Vnitřní lékařství, 4. vydání, Galén Praha 2012

Češka, Richard a kol.: Interna, 2. vydání, Triton, Praha 2015

Kolek, V.; Kašák ,V.; Vašáková, M. a kol.: Pneumologie, 2. vydání, Maxdorf, Praha 2014

Chlumský, Jan - Plicní funkce pro klinickou praxi, Maxdorf, Praha 2014

Vašáková, Martina a kol.: Moderní farmakoterapie v pneumologii, Maxdorf, Praha 2013

Hytych, Vladislav a kol.: Minimum z plicní chirurgie, Maxdorf, Praha 2013

Skřičková, J.; Kolek, V. - Základy moderní pneumoonkologie,  Maxdorf, Praha 2012

Kolek, V. a kol.: Doporučené postupy v pneumologii , Maxdorf, Praha 2013

Kašák, V.; Koblížek, V. a kol.: Naléhavé stavy v pneumologii,  Maxdorf, Praha 2009

Homolka, J., Votava, V.: Tuberkulóza, 4. vydání, Karolinum Praha 2012

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. (25.09.2019)

Je požadována 100% účast, která je podmínkou udělení zápočtu. Každá absence musí být omluvena a nahrazena. Součástí stáže je vstupní a výstupní ( zápočtový test). Oba testy je nutné absolvovat na stránkách MOODLE UK ( https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=684 )a studenti je skládají na svých mobilních zařízeních ( telefon, tablet, notebook). Pro výstupní test je k dispozici funkční Wi-Fi síť, není nutné datové připojení. Vstupní test: Studenti test absolvují doma před zahájením výukového týdne a při nástupu na stáž se prokáží dokladem o složení testu. V testu není hodnocena úspěšnost, ale jeho složení je podmínkou pro absolvování stáže. Na test je možné absolvovat kdykoliv před zahájením stáže. Výstupní (zápočtový) test: Studenti test skládají poslední den stáží před udělením zápočtu v seminární místnosti Pneumologické kliniky v 1. patře pavilonu G1. Nejméně den před absolvováním testu je nutné se na test přihlásit. Pro úspěšné absolvování testu je nutných 70% správných odpovědí.  Pokud student složí test na  méně než 70 % a více než 50 % bude mu při udílení zápočtu dána doplňující otázka. Při zisku méně než 50% je nutné test opakovat v jiném termínu s jinou skupinou. Na tento pokus se již přihlašovat není nutné.   Bližší informace o testech naleznete na https://pneumologie.lf1.cuni.cz/5-rocnik-pneumologie-2

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK