PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kardiovaskulární medicína - B03007 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Cardiovascular Medicine
Zajišťuje: II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1.LF a VFN v Praze (11-00520)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/100 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 100 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: doc. MUDr. Vilém Danzig , Ph.D.
Další informace: http://int2.lf1.cuni.cz
Staré označení: 302
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.
Patří mezi: Povinné LEK 5.r._19/20
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385, B00386, B00632
Záměnnost : B00302
K//Je korekvizitou pro: B01399
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout II.interna plán.pdf Orientační plán II. interní kliniky doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
stáhnout Informace ke čtvrtečním stážím.pdf Informace ke stážím konajícím se mimo prostory VFN (Nemocnice na Homolce, IKEM, Simulační centrum) doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
stáhnout Informace ke zrušení výuky - usnesení Ministerstva zdravotnictví.pdf Informace ke zrušení výuky - usnesení Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
stáhnout otázky-zkouška z interny ČJ.pdf Otázky ke zkoušce z interny doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
stáhnout Prevence - prof. Cífková.ppt prezentace prof. Cífková - Kardiovaskulární prevence a kardiovaskulární rehabilitace doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (04.06.2018)
Úřední hodiny probíhají každou středu od 7:45 do 8:15 na spisovně II. interní kliniky v 1. patře.
Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. (14.02.2019)

Semináře pro 5.ročník - každý den kromě čtvrtka 10:30 - 12:00 a ve středu navíc 13:00 - 14:30 na posluchárně II.interní kliniky

(semináře jsou povinnou součástí blokové výuky)

 

od 8:45 do 10:00 (v po a út navíc od 13:00 do 14:15) jsou dle rozpisu stáže na klinice

 

každý čtvrtek pouze stáž dle rozpisu na jednom z uvedených pracovišť: IKEM, nemocnice Na Homolce, Simulační centrum - Fyziologický ústav 1.LF

 

Témata seminářů:

 

Arteriální hypertenze - zodpovídá prof. Widimský (III. IK)

Srdeční selhání - prof. Linhart (doc. Danzig, doc. Kořínek)

Bradyarytmie, kardiostimulace, resynchronizační léčba - dr. Šťovíček (dr. Válek)

Tachyarytmie, ablační terapie, antikoagulace - dr. Šimek J. (doc. Havránek)

Onemocnění periferních tepen - dr. Chochola (dr. Heller)

Onemocnění žil, plicní embolie - doc. Karetová (prim. Kučera)

Selhání oběhu, šok, kardiopulmonální resuscitace - zodpovídá prof. Malík (III. IK)

Ischemická choroba srdeční akutní a chronické formy, komplikace - dr. Šimek S. (doc. Zemánek)

Chlopenní vady - dr. Hlubocká (prof. Paleček) - ve spolupráci s KCH

Onemocnění myokardu a perikardu - prof. Paleček (doc. Kuchynka)

Kardiochirurgie - zodpovídá prof. Lindner (II. CHK)

Angiochirurgie - zodpovídá prof. Lindner (II. CHK)

Vrozené vady srdce - doc. Zemánek (dr. Hlubocká)

Kardiovaskulární prevence a kardiovaskulární rehabilitace - prof. Cífková (dr. Tuka III. IK)

Plicní hypertenze - doc. Jansa (dr. Ambrož)

Literatura
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (04.06.2018)

Richard Češka a kol. - Interna 2010
Debora Karetová, František Staněk - Angiologie pro praxi 2007
Jiří Kolář a kol. Kardiologie pro sestry intenzivní péče 2009
Aschermann M. et al: Kardiologie, Praha Galén 2004

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (04.06.2018)

Je nutné mít čistý bílý plášť, přezuvky, fonendoskop, průkazku studenta.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. (26.09.2018)

Každý pátek po semináři testování pomocí hlasovacího zařízení - otázky dle obsahu seminářů z celého týdne

 

zápočet: prezence (absence možná pouze po individuální předchozí dohodě ve zřetelně opodstatněných případech) a hlasování (minimálně 53 správných odpovědí (70%), otázky dle obsahu seminářů)


zápočet možno získat při splnění podmínek: 100% prezence a 70% úspěšně zodpovězených otázek

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK