PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktické základy první pomoci u život ohrožujících stavů-simulační medicína - B02923 (volitelný předmět)
Anglický název: Practical basics of first aid in life-threatening situations simulation medicine
Zajišťuje: Klinika anesteziologie, resuscitace a a intenzívní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha (11-00864)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 3/20 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: 8
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D., tomas.tyll@uvn.cz, 973 202 999
Další informace: http://karim-uvn.lf1.cuni.cz
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Praktické základy první pomoci u ľivot ohroľujících stavů_TT_2.3.2020.docx MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: Jana Kolářová (03.02.2020)
1. Teoretický úvod
Historie

Vitální funkce

Patofyziologie šoků, kolaps, synkopa

Patofyziologie zástavy oběhu - tři fáze

Guidelines ERC 2015

„ATLS pro laiky“

Specifika hromadných neštěstí

2. Svědek zástavy oběhu na veřejnosti
Primární zástava oběhu, ischemická choroba srdeční, automatický externí defibrilátor.

3. V létě na koupališti
Sekundární zástava oběhu, tonutí, dušení, pneumothorax.

4. Přijel jsem k dopravní nehodě
Traumaticko hemorhagický šok, ATLS, zástava krvácení, podezření na poranění krční páteře, vyprošťování zraněného.

5. Souseda pobodaly včely
Alergie, anafylaxe, průchodnost dýchacích cest - koniotomie, EPIpen.

6. Kolega v práci mi neodpovídá
Izolované poruchy vědomí - mozková příhoda, epilepsie, vybranné otravy

Závěrečný test, zápočet

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D. (03.02.2020)

18 vyučovacích hodin, začátek výuky v pondělí 2.3.2020 ve 14.00 hod, sraz studentů
před vchodem na KARIM ÚVN Praha. Výuka probíhá v simulačním centru KARIM ÚVN Praha. 
Garant přednosta MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D., tel. 973 202 999

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D. (03.02.2020)

Předmět je vyučován v zimním i letním semestru, jeden běh má 6 seminářů.

Podmínkou udělení zápočtu je docházka (max. 1 omluvený seminář) a 80% úspěšnost v závěrečném testu.

 

Rozpis výuky -
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Pondělí02.03.2020Teoretický úvod 3h, 2.3.2020 Spá Historie Vitální funkce Patofyziologie šoků, kolaps, synkopa Patofyziologie zástavy oběhu – tři fáze Guidelines ERC 2015 „ATLS pro laiky“ Specifika hromadných neštěstí  
Pondělí23.03.2020Svědek zástavy oběhu na veřejnosti 3h, 23.3.2020 Sot Primární zástava oběhu, ischemická choroba srdeční, automatický externí defibrilátor  
Pondělí06.04.2020V létě na koupališti 3h, 06.04.2020 NovP Sekundární zástava oběhu, tonutí, dušení, pneumothorax 
Pondělí20.04.2020Přijel jsem k dopravní nehodě 3h, 20.04.2020 Hen Traumaticko hemorhagický šok, ATLS, zástava krvácení, podezření na poranění krční páteře, vyprošťování zraněného 
Pondělí11.05.2020Souseda pobodaly včely 3h, 11.5.2020 Vol+Got Alergie, anafylaxe, průchodnost dýchacích cest - koniotomie, EPIpen  
Pondělí25.05.2020Kolega v práci mi neodpovídá 3h, 25.5.2020 Hen Izolované poruchy vědomí – mozková příhoda, epilepsie, vybranné otravy Závěrečný test, zápočet  
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK