Klinická patofyziologie - B02720 (Nutriční specialista prezenční)
Anglický název: Clinical Pathophysiology
Zajišťuje: Ústav patologické fyziologie 1. LF UK v Praze (11-00180)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Pavel Maruna,
Další informace: https://patofyziologie.lf1.cuni.cz/informace-o-predmetu-klinicka-patofyziologie
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc.
Atributy: Nutriční specialista
Klinický předmět
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Vladěna Topičová (26.02.2015)
Změny metabolismu u onkologicky nemocného (Metabolismus bílkovin, tuků, sacharidů a energetický výdej u onkologického dětského pacienta. Mediátory metabolických změn) Mechanizmy vzniku kachexie (Hormonální a metabolické abnormality. Energetická bilance. Cytokiny a metabolické abnormality) Typy nádorů, jejich chování a diagnostika (Nezhoubné nádory, zhoubné nádory a diagnostické metody)
Sylabus
Poslední úprava: Vladěna Topičová (02.03.2015)

Stručný sylabus předmětu:

 • Základy energetického a intermediárního metabolismu
 • Metabolismus bílkovin, sacharidů a tuků
 • Hormonální regulace metabolismu
 • Orgánová regulace metabolismu
 • Poruchy regulace metabolismu navozené zánětovými a nádorovými stavy
 • Mediátory a diagnostika metabolismu a jeho patologických změn
 • Specifika metabolismu a jeho poruch v dětském věku
 • Katabolické stavy, proteokatabolismus, proteinově-energetický deficit
 • Kachexie a její vznik
 • Fukční orgánové důsledky katabolismu a kachexie
 • Vznik nádorů I - onkogeny, tumor supresorové geny
 • Vznik nádorů II - genetické stavy, vlivy prostředí, způsobu života, výživy
 • Růst nádorů - růstové faktory, hormonální vlivy, angiogeneze
 • Metastázování
 • Dělení nádorů podle biologických vlastností
 • Principy diagnostiky biologických vlastností nádoru na buněčné a molekulární úrovni
 • Teoretické základy biologické léčby nádorů

Literatura
Poslední úprava: Vladěna Topičová (26.02.2015)

Vokurka a spolupracovníci: Patofyziologie pro nelékařské směry, 3. vyd., Karolinum, Praha 2012

Klinická onkologie. Petruželka L., Konopásek B. /Karolinum, 2003/

Klinická onkologie pro sestry. VORLÍČEK,J., ABRAHÁMOVÁ,H., VORLÍČKOVÁ,H. a

kol./Grada Publishing,2006/ ISBN 80-247-1716-6

Doporučená studijní literatura
Nečas a spol.: Obecná patologická fyziologie, Karolinum, Praha, 2009

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Radmila Korhoňová (24.05.2019)

Podrobré informace o předmětu najdete na stránkách Ústavu patologické fyziologie: 

https://patofyziologie.lf1.cuni.cz/informace-o-predmetu-klinicka-patofyziologie

informace o výuce: 224 965 917 | e-mail: radmila.korhonova@lf1.cuni.cz