PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Medicína za mimořádných událostí a krizových situací - B02709 (Volitelný předmět)
Anglický název: .
Zajišťuje: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha (11-00861)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 Z [hodiny/semestr]
letní s.:0/7 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: 2
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: miroslav.zavoral@lf1.cuni.cz,tomas.hnatek@uvn.cz
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Prerekvizity : B00384
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Marcela Holanová (16.08.2016)

pouze studenti lékařství, ročníky 4,5,6

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: MUDr. Tomáš Hnátek, Ph.D. (15.02.2020)

Letní semestr:

 

Předmět pokračuje v úterý dne 3. 3. 2020 ve 14.00 hod v ÚVN, pavilon E, Infekční klinika, sekretariát, přízemí , kontaktní osoba- as. Arientová

Další termíny výuky pro letní semestr (vždy jde o úterky) :

17/3  výuka Infekční klinika, pavilon E 

31/3 výuka Infekční klinika, pavilon E

14/4 výuka Interní klinika A7, 1.patro-knihovna

28/4 výuka  Interní klinika A7, 1.patro-knihovna

12/5 výuka  Interní klinika A7, 1.patro-knihovna

26/5 výuka,  Interní klinika A7, 1.patro-knihovna zápočet

 

Zimní semestr se zprvu nese v duchu akutní neodkladné medicíny urgentního příjmu, případně medicíny poskytované v polních podmínkách, druhá část semestru

zajištovaná Klinikou anestezie a resuscitace se soustředí na nácvik diagnostiky a zvládání akutních stavů v nemocničním prostředí, včetně nácviku praktických dovedností na modelech. Lektory  jsou zkušení lékaři urgentního příjmu a lékaři se zkušenostmi v misích Armády ČR

 

Letní semetr je vyučován v součinnosti s Klinikou infekčních nemocí, předmětem je problematika izolace a léčby nebezpečných a virulentních infekcí.

Dále následuje akutní problematika ve Vnitřním lékařství  ve smyslu zevního zasažení organismu (otravy chemikáliemi, rostlinými a živočišnými jedy,  úrazy elektrickým proudem a poškození kardiovaskulární soustavy)MUDr. Tomáš Hnátek, Ph.D., zástupce přednosty pro vědu, výzkum a vzdělávání Interní klinika 1. LF UK a ÚVN U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6.
 
 
V případě dotazů se můžete obrátit na: Tomas.Hnatek@uvn.cz nebo paní sekretářku Danielu Kamínovou daniela.kaminova@uvn.cz - A7, 1.patro - sekretariát, tel. 973 20 30 97.
 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK