PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Základy klinické kardiologie - B02705 (volitelný předmět)
Anglický název: Basic clinical cardiology
Zajišťuje: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha (11-00861)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8 Z [hodiny/semestr]
letní s.:0/8 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: doc.Malý, dr.Hnátek - te. 973 20 30 97
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Korekvizity : B00602
Prerekvizity : B00384, B00385, B00632
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Daniela Kamínová (17.09.2019)

Začátek výuky je 8. 10. 2019 ve 14.00 hod. Frekvence výuky je 1 x za 2 týdny, vyučuje doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D.

Místo konání: ÚVN, Interní klinika 1.LF UK a ÚVN, budova A7, 1. patro, dveře č. 116.

 

MUDr. Tomáš Hnátek, Ph.D. zástupce přednosty kliniky pro vzdělávací a vědeckou činnost Interní klinika 1.LF UK a ÚVN.

tomas.hnatek@uvn.cz

 

sekretariát, tel. 973 20 30 97

daniela.kaminova@uvn.cz

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK