PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy klinické kardiologie - B02705 (volitelný předmět)
Anglický název: Basic clinical cardiology
Zajišťuje: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha (11-00861)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8 Z [hodiny/semestr]
letní s.:0/8 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: doc.Malý 737 219 941, dr.Hnátek 732 279 369
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Korekvizity : B00602
Prerekvizity : B00384, B00385, B00632
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Daniela Kamínová (18.02.2019)

Začátek výuky je 20. 2. 2019 v 15.30 hod. Frekvence výuky je 1 x za 2 týdny, vyučuje doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D.

Místo konání: ÚVN, Interní klinika 1.LF UK a ÚVN, budova A7, 1. patro, dveře č. 116.

 

MUDr. Tomáš Hnátek, Ph.D. zástupce přednosty kliniky pro vzdělávací a vědeckou činnost Interní klinika 1.LF UK a ÚVN.

tomas.hnatek@uvn.cz

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK