PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
EKG v intenzivní péči - B02419 (volitelný předmět)
Anglický název: ECG in Intensive Care
Zajišťuje: II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1.LF a VFN v Praze (11-00520)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: 90
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: doc. MUDr. Jan Bělohlávek , Ph.D.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Intenzivní péče
Klinický předmět
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout PVP EKG v Intenzivní péči.pdf Rozpis termínů seminářů 2018/2019 doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. (24.07.2017)

PVP EKG v intenzivní péči - středa od 14:45 do 16:00 1x za 14 dní.

Zápočet na základě presence na konci semestru v poslední výukový den.

Posluchárna II. interní kliniky VFN - budova A14, vchod B, 1. patro (Eiseltova síň).

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK