Personalizovaná farmakoterapie 1, 2 - B02328
Anglický název: Personalized pharmacotherapy 1, 2
Zajišťuje: Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN (11-00190)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/20, Z [DS]
letní s.:0/20, Z [DS]
Rozsah za akademický rok: 40 [hodiny]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Prerekvizity : B00384, B00385, B00634
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka