PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Perioperační medicína - B02327 (volitelný předmět)
Anglický název: Perioperative medicine
Zajišťuje: Klinika anesteziologie, resuscitace a a intenzívní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha (11-00864)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/15 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: 4
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D., tomas.tyll@uvn.cz, 973 202 999
Další informace: http://karim-uvn.lf1.cuni.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Prerekvizity : B00384, B00385, B00634
Anotace
Poslední úprava: Jana Kolářová (03.02.2020)
Předmět je určen pro studenty se zájmem o obor Anestézie, resuscitace a intenzivní medicína. Posluchači se seznámí s přípravou pacientů k operačním výkonům, se základy celkové i regionální anestézie, s léčbou bolesti, s pooperační péčí na jednotce intenzivní péče, s možnými perioperačními komplikacemi. Součástí výuky je i praktický nácvik na modelu (intubace, kanylace periferní žíly).
Rozpis výuky -
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Úterý03.03.2020Úvod, historie oboru Dr. Tyll 
Úterý10.03.2020 Farmakologie v anestézii Dr.Votava 
Úterý17.03.2020Zajištění dýchacích Dr. Šidák 
Úterý24.03.2020Premedikace a příprava k výkonu Dr. Rára 
Úterý31.03.2020Celková anestézie Dr. Lásziková 
Úterý07.04.2020Anesteziologický přístroj Dr.Hanulík 
Úterý14.04.202014.4.: Regionální anestézie Dr. Lásziková 
Úterý21.04.2020Komplikace anestézie Dr. Reková 
Úterý28.04.2020Invazivní monitorace Dr. Voldřich 
Úterý05.05.2020Infuzní terapie, hypovolemický šok Dr. Gottvald 
Úterý12.05.2020Akutní respir. insuf. v perioper. období Dr. Šidák  
Úterý19.05.2020Léčba bolesti a dosp. pokoj Dr. Spálený  
Úterý26.05.2020Anestézie za mimořádných podmínek, zápočet Dr. Henlín  
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK