PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Hygiena a epidemiologie - B01868 (Všeobecná sestra kombinovaná)
Anglický název: Hygiene and Epidemiology
Zajišťuje: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN (11-00200)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/4 KZ [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: http://hyg.lf1.cuni.cz/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Alena Slámová, Ph.D.
Patří mezi: Povinné BVSS K 2.r._18/19
Atributy: Všeobecná sestra-kombinovaná f.
Teoretický předmět
Prerekvizity : B01840
Anotace
Poslední úprava: HOL02040 (05.09.2014)
Předmět poskytuje přehled v hygieně a epidemiologii pro bakaláře využitelný v jejich praxi. Seznamuje studenty se základy hygieny prostředí (ovzduší, půda, voda, vnitřní prostředí budov), hygieny práce a faktory životního stylu. Epidemiologie se věnuje základním zdravotním ukazatelům, epidemiologii neinfekčních i infekčních nemocí, nozokomiálním nákazám, preventivním a represivním protiepidemickýcm opatřením.
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Alena Slámová, Ph.D. (16.05.2019)

ZÁKLADNÍ LITERATURA:

1.    Tuček, M., Slámová, A. a kol. Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3932-1

2.    Podstatová, H.: Základy epidemiologie a hygieny. Galén, Karolinum 2009, 153s.

3.    Bencko, V. a kol.: Hygiena a epidemiologie - učební texty k seminářům a praktickým cvičením pro studijní obor zubní lékařství. UK Praha, 2006, 175s.

4.    Podstatová, H.: Hygiena provozu zdravotnických zařízení a nová legislativa. Epava. 2002. 262 s.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

1.    Göpfertová, D. a kol.: Epidemiologie obecná a speciální: Karolinum. 2007. 300s.

2.    Kudlová, E. a kol.: Hygiena výživy a nutriční epidemiologie. Karolinum Praha, 2009,287 s

3.    Fait, T., a kol: Preventivní medicína. Maxdorf.2008. 551 s.

4.  Maďar, R., a kol.: Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. Grada Publishing. 2006, 178 s.

5.  Králíková, E. e al.: Závislost na tabáku - epidemiologie, prevence a léčba, Adamira, Břeclav, 2013.

OPORY STUDIA:

KOMÁREK,L. a kol.: Manuál prevence v lékařské praxi.

Dostupné na : http://www.szu.cz/manual-prevence-v-lekarske-praxi

ZVÁROVÁ, J., a kol.: Biomedicínská statistika .

Dostupné na: http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0&section=knihy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK