PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Mikrobiologie a imunologie - B01841
Anglický název: Mikrobiology and Immunology
Zajišťuje: Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00351)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:5/5 KZ [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Vysvětlení: Doc. Ing. Karel Holada, Ph.D.
Další informace: http://uim.lf1.cuni.cz
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Patří mezi: Povinné BVSS K 2.r._17/18
Atributy: Všeobecná sestra-kombinovaná f.
Předmět pro elearning
Teoretický předmět
Prerekvizity : B01840
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ STUDENTŮ.docx VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ STUDENTŮ RNDr. Běla Potužníková
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Běla Potužníková (06.05.2013)

Předmět umožňuje získání znalostí základů lékařské mikrobiologie: a) Obsah a zařazení předmětu lékařská mikrobiologie a imunologie. Základní vlastnosti nejvýznamnějších původců bakteriálních, virových, mykotických a parazitárních infekcí, formy přenosu infekčních agens. Komunitní, nosokomiální a oportunní infekce. Antibiotika. b) Antiinfekční imunita: Přirozená odolnost, charakteristika antigenu, navození imunitní odpovědi. Sekreční a humorální protilátky, buňkami zprostředkovaná imunita a mechanismy jejich uplatnění v protiinfekční obraně. Imunopatologické stavy: imunodeficience, autoimunita, alergie. Aktivní a pasivní imunizace. Epidemiologie infekčních onemocnění. c) Základy bakteriologie: Nejvýznamnější původci bakteriálních komunitních a nemocničních onemocnění, jejich základní vlastnosti a klasifikace bakterií. Nástroje virulence bakterií, patogeneze bakteriálních nákaz. Význam a prevalence patogenních bakterií podle infekčních onemocnění. Formy šíření bakteriálních infekcí, prevence a profylaxe. Výběr postupu k identifikaci bakterií, klasické a speciální metody průkazu bakterií. Přirozená citlivost a stav rezistence na antibiotika v ČR, antibiotika volby pro léčbu infekcí způsobených daným bakteriálním druhem. d) Význam správného vzorku pro diagnózu infekčního onemocnění. Charakteristika validního vzorku a nezbytných údajů. Formy odběru, transportu a uchovávání biologických vzorků k mikrobiálnímu vyšetření. Zpracování vzorků. Kritéria odmítnutí vzorku k vyšetření. Interpretace výsledků vyšetření. e) Základy virologie: Nejvýznamnější původci virových komunitních a nemocničních onemocnění. Základní vlastnosti a klasifikace virů. Replikace virů, vztah virus - buňka. Formy šíření virových infekcí, prevence a profylaxe. Patogeneze virových nákaz - lokalizované, diseminované, akutní, chronické a rekurentní infekce, pomalé virové infekce, nekonvenční viry. Metody přímého a nepřímého průkazu virů. Terapie virových infekcí. f) Základy mykologie: Nejvýznamnější původci mykotických infekcí. Základní vlastnosti a klasifikace hub a kvasinek. Formy šíření myotických infekcí, prevence a profylaxe. Patogeneze mykotických nákaz. Metody průkazu hub a kvasinek. Terapie mykotických infekcí, problematika rezistence k antimykotikům. g) Základy parazitologie: Nejvýznamnější původci parazitárních infekcí. Základní vlastnosti a klasifikace parazitárních agens. Formy šíření parazitárních infekcí, prevence a profylaxe. Patogeneze parazitárních nákaz. Metody přímého a nepřímého průkazu parazitů. Terapie parazitárních onemocnění. Výstupními znalostmi bude schopnost využítí těchto znalostí v diagnostické rozvaze infekčních a imunopatologických stavů a zajištění dalšího postupu a rozhodnutí o spolupráci s dalšími odbornostmi.
Deskriptory
Poslední úprava: RNDr. Běla Potužníková (23.01.2014)

Výstupní deskriptory předmětu:

-        Znalosti: Základní znalosti možných projevů infekcí a imunopatologických stavů a mechanizmů k nim vedoucích.

-        Dovednosti:  Schopnost využítí  teoretických znalostí v diagnostické rozvaze a zajištění dalšího postupu.

-        Kompetence:  Rozhodnutí o spolupráci s dalšími odbornostmi.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: RNDr. Běla Potužníková (06.05.2013)

Předmět si mohou zapsat studenti, kteří splnili prerekvizitu: B01753 - Chemie a biochemie

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Běla Potužníková (06.05.2013)

 Povinná  literatura:

 • Schindler J.: Mikrobiologie pro studenty zdravotnických oborů. Grada, Praha, 2010 
 • Hořejší, V., Bartůňková, J.: Základy imunologie, 4. vydání. Triton, Praha, 2009.
 • Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá, Aleš Janda: Imunodeficience. Praha Grada, 2007.
 • Šterzl, I., a kol.: Základy imunologie pro zubní a všeobecné lékaře. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2005.

Doporučená rozšiřující literatura:

 • Votava M. Lékařská mikrobiologie obecná. Neptun, Brno, 2002.
 • Votava M a kol.: Lékařská mikrobiologie vyšetřovací metody. Neptun, Brno 2010.
 • Votava M a kol.: Lékařská mikrobiologie vyšetřovací metody. Neptun, Brno 2010.
 • Krejsek, J., Kopecký, O.: Klinická imunologie. Nukleus HK, 2004.
 • Fučíková, T. : Klinická imunologie v praxi, 2. přeprac. vyd. 1997.
 • Chapel, H. et al.: Essentials of Clinical Immunology. Blaskwell Publishing, 2006.

Opory:

 • Mikrobiologie a imunologie: https//el.lf1.cuni.cz/mikrobioimuno1/ Mikrobiologie a imunologie pro bakaláře. 2008
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Ing. Karel Holada, Ph.D. (10.05.2017)

Požadavky na ukončení/absolvování předmětu

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

 1. Podmínkou udělení KZ je účast na konzultacích - 20%
 2. Získání základních znalostí lékařské mikrobiologie a imunologie, které budou ověřovány písemnou zkouškou  - 80%

 Výstupní hodnocení:

 1. 100-85%: výborně
 2. 84-70%: velmi dobře
 3. 69-55%: dobře
 4. 54% a méně: neprospěl
Rozpis výuky -
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Čtvrtek08.02.20188.2.2018,Ústav hygieny - posluchárna, Studničkova 7, Praha 2, Program:8:00-8:45 Doc. Holada - úvod, 8:50-9:35 Dr. Hrdý - imunologie, 9:40-10:25 Dr.Hrdý - imunologie, 10:30-11:15 Dr.Moško - virologie, 11:20-12:05 Dr. Moško - virologie, 13:00-13:45 Dr.Bobek - bakteriologie, 13:50-14:35 Dr.Bobek - bakteriologie, 14:40-15:25 Dr.Bobek - bakteriologie, 15:30-16:15 Dr. Chanová - parazitologie, 16:20-17:05 Doc. Holada - dezinfekce a antimikrobiální léčba. Konzultace / soustředění: přehled učiva, literatura a studijní opory, individuální dotazydoc. Ing. Karel Holada, Ph.D. 
Pátek09.02.2018VYHLÁŠENÍ TERMÍNU PÍSEMKY - V pátek 16.3. od 16:00 a v úterý 27.3. od 13:00 se bude konat zápočtová písemka z předmětu Mikrobiologie a imunologie. Písemka proběhne v posluchárně na Ústavu hygieny (Studničkova 7, Praha 2, 1. patro). Prosím přihlaste se na Vámi vybraný termín. Opravné termíny budou vypsány po vyhodnocení výsledků.doc. Ing. Karel Holada, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK