PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Moderní diagnostické techniky v mikrobiologii a imunologii - B01670
Anglický název: Modern Diagnostic Techniques in Microbiology and Immunology
Zajišťuje: Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00351)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:15/15 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: 3
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr. Emil Pavlík, CSc.pracovní plášť, příp. košile+kalhoty
Další informace: http://uim.lf1.cuni.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Emil Pavlík, CSc.
Atributy: Adiktologie
Ergoterapie
Fyzioterapie
Zdravotnická technika a informatika
Lékařství
Intenzivní péče
Zdravotní technika
Klinický předmět
Zubní lékařství
Anotace -
Poslední úprava: PAV00139 (16.06.2008)

Předmět slouží k hlubšímu seznámení studentů s moderními technikami využitelnými v rutinní mikrobiologické a imunologické diagnostice, a to nejen v úrovni teoretické, nýbrž i formou praktického provedení vybraných technik. předmět je doplněn exkurzí do diagnostické laboratoře.
Literatura -
Poslední úprava: PAV00139 (28.04.2008)

Pavlík, E.: Molekulárně biologické techniky v rutinní mikrobiologické diagnostice - část I - 12, Labor Aktuell CS 2000 -2004 (studenti obdrží na CD)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK