PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociálně-psychologický a poradenský výcvik - B01628 (Adiktologie)
Anglický název: Training in Psycho-social Interventions and Counselling
Zajišťuje: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30, Z [HS]
letní s.:0/30, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Mgr. Magdaléna Skřivánková, Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D, Mgr. Kateřina Rychlá
Další informace: http://www.adiktologie.cz
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
Patří mezi: Povinné BADI18 P 3.r._23/24
Atributy: Adiktologie
Klinický předmět
Anotace
Poslední úprava: Jana Kolářová (22.01.2021)
Předmět prakticky završuje linii sociálně- psychologických předmětů. Předmět se odehrává sebezkušenostní formou, využívají se modelové situace, formy „empatických laboratoří“ aj. Cílem předmětu je poskytnout studentům formou intenzivního cvičení možnost praktického nácviku a použití technik a strategií, které jsou součástí adiktologického individuálního a skupinového (rodinného) poradenství.
Sylabus
Poslední úprava: Jana Kolářová (22.01.2021)

Úvodní setkání s pacientem, navázání kontaktu

Budování pracovního společenství

Techniky zvyšování uvědomění

Práce s myšlením, emocemi, akcí

Konfrontace, intepretace, posílení kompetence aj.

Ukončování pracovního společenství

Techniky zahájení skupinového sezení

Relaxační techniky

Využití adiktologických postupů (prevence relapsu, budování motivace aj.)

Literatura
Poslední úprava: Jana Kolářová (22.01.2021)

Povinná:

  • Miller, Geraldine A.. Adiktologické poradenství. Praha: Galén, 2011, 461 s. ISBN 978-80-7262-765-3.
  • Corey, Gerald. Techniky a přístupy ve skupinové psychoterapii. Praha: Portál, 2006, 246 s. ISBN 80-7367-160-3.
  • Culley, Sue Bond, Tim. Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii : dovednosti a strategie pro zvyšování kompetence v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2008, 222 s. ISBN 978-80-7367-452-6.
  • Yalom, Irvin D., Leszcz, Molyn. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Praha: Portál, 2007, 647 s. ISBN 978-80-7367-304-8.
  • Kalina, Kamil. Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. Praha: Grada Publishing, 2013, 527 s. ISBN 978-80-247-4361-5.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiří Libra (29.10.2019)

Podmínky k získání zápočtu v předmětu jsou:

- Účast 80% (obvyklé minimum u tohoto typu tréninku)

Aktivita

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D. (21.05.2019)

Účast 80%

Aktivita

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK