Práce s patologickými hráči - B01625 (Adiktologie)
Anglický název: Working with Pathological Gamblers
Zajišťuje: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Mgr. Jaroslav Vacek
Další informace: http://www.adiktologie.cz
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
Patří mezi: Povinné BADI18 P 3.r._23/24
Atributy: Adiktologie
Klinický předmět
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D. (21.05.2019)
Cílem předmětu je formou přednášek a seminářů seznámit posluchače se širším pojetím závislostí zejména s ohledem na patologické hráčství a závislostní chování na internetu a moderních technologiích. Posluchači se seznámí s teoretickými předpoklady i praktickými postupy pro zvládání závislostí na procesech.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D. (21.05.2019)

Posluchač: 

 • orientuje se v poruchách ze spektra závislostí podle aktuálních diagnostických manuálů (MKN-11 a DSM-5)
 • zná diagnostická kritéria jednotlivých poruch
 • zná základní terapeutické postupy při léčbě patologického hráčství a dalších závislostí na procesech
 • zná společné charakteristiky látkových a nelátkových závislostí
 • orientuje se v pojmech používaných v terapii a prevenci relapsu
 • základní terapeutické dovednosti umí aplikovat při práci s cílovou skupinou


Sylabus
Poslední úprava: Jana Kolářová (25.01.2021)

Okruhy tzv. nelátkových závislostí, resumé neurobiologie vzniku nelátkových závislostí.

Poradenství patologickým hráčům.

Zapojení rodiny.

Práce s nutkáním, impulsivitou.

Prevence relapsu u patologických hráčů a závislých na procesech.

Konsolidace rodiny.

Dluhové poradenství.

...........................................................................................................................................................

Závislosti na procesech

 • Úvod do problematiky, širší pojetí závislostí,
 • společné faktory obsesivních a impulsivních poruch se závislostmi, nespecifičnost objektu u závislostního chování,
 • druhy závislostí na procesech a jejich charakteristiky,
 • charakteristika základních léčebných strategií

Patologické hráčství

 • Historie a vývoj gamblingu, hra, motivace ke hře, riskování,
 • diagnostická kritéria gamblingu, diferenciální diagnostika, dotazník na patologické hráčství,
 • patogeneze gamblingu, vývojové fáze chorobného hráčství,
 • bio-psycho-socio-spirituální model patologického hráče
 • Přehled možností terapie gamblingu, anonymní hráči, ambulantní a residenční léčba,
 • režim - motivační interview, empatie, zvědomování rozporu, odpor, reflexe, náhled,
 • systém 4I: inventura, informace, iniciativa, idea,
 • bažení, spouštěče, motivace ke hře, zvládání, konflikt,
 • kognitivně-behaviorální techniky, prevence relapsu na kognitivní, emocionální a behaviorální úrovni, skupinová terapie, manželská, partnerská a rodinná terapie,
 • vztahy patologických hráčů, chování sociální okolí, adekvátní komunikace, duševní hygiena, sociální problémy a dluhy

Závislost na komunikačních médiích

 • Rozhlas, televize, video, hudba, mobil, počítač,
 • charakteristiky problémů u jednotlivých médií, úroveň zacházení se smyslovými podněty, charakteristika poruch souvisících s užíváním jednotlivých komunikačních médií,
 • strategie prevence a léčby, psychoterapie, druhy, případy, řešení závislostního chování bez "abstinence"

Závislostní chování na internetu a závislostn na hraní

 • Patologické chování na internetu
 • Sociální psychologie internetu, vztahy a komunikace, agrese, disinhibice, šikana, specifické charakteristiky jednotlivých internetových forem a možné poruchy chování v nich, využití internetu v psychoterapii, závislosti na internetu, dotazníky závislosti na internetu, terapie
 • Virtuální realita jako psychologický a psychopatologický fenomén
 • Terapie závislostního chování na počítačích a internetu, typy počítačových her, závislostní potenciál, atraktivita her, specifické skupiny hráčů, ohrožení hrou,
 • identifikace a zvědomění poruchy, náhled, změna, duševní hygiena

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D. (21.05.2019)

Povinná literatura a studijní materiály:

 • Nešpor, K. (1999). Jak poznat a překonat problém s hazardní hrou. Sportpropag, Praha. http://www.zkola.cz/zkedu/zaskolou/socialnepatologickejevyajejichprevence/zavislosti/patologickehracstvi(gambling)/getfile.aspx?a=1719&p=15754
 • Frouzová, M. (2003). Gambleři a gambling. in Kalina, K. et al. (2003). Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. Úřad vlády ČR/NMS. Praha. Strany 267-273.
 • Frouzová, M. (2008). Závislost na procesech. in Kalina, K. et al. (2008). Klinická adiktologie. Grada, kapitola 17.


Doporučená rozšiřující literatura a studijní materiály:

 • Frouzová, M. (1997). Gambling. Metodická příručka pro prevenci gamblingu. Státní zdravotní ústav, Praha.
 • Chýmal, M. (1999). Jak jsem si dal automat. Alda, Olomouc.
 • Kohout, P. (2000). Jsem hazardní hráč aneb Zpověď gamblera. Grada Publishing, Praha.
 • Marhounová, J., & Nešpor K. (1995). Alkoholici, feťáci a gambleři. Empatie, Praha.
 • Nešpor, K. (2000). Návykové chování a závislost. Portál, Praha. s. 30-46.
 • Nešpor, K. (n.d.) Překonat problém s hazardní hrou (desenzitizace ve fantazii). Audiozáznam. (http://www.plbohnice.cz/nespor/dvf4.mp3)
 • Prunner, P. (2013). Gamblerství, aneb, Ztráta svobody. Plzeň: Vydavatelství a naklada-telství Aleš Čeněk. ISBN 978-80-7380-452-7.
 • Prunner, P. (2008). Psychologie gamblerství, aneb, Sázka na štěstí. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. ISBN 978-80-7380-074-1.
 • Suler, J. (n.d.). Psychology of Cyberspace. (http://www.rider.edu/suler/psycyber/psycyber.html)
 • Časopisy: Cyberpsychology and Behaviour (http://www.liebertonline.com/cpb)
 • Journal of Gambling Issues (http://www.camh.net/egambling/archive/index.html)
 • Journal of Gambling Studies (http://www.springerlink.com/content/1050-5350)
 • Centre for Online Addiction. (http://www.netaddiction.com/)


Dokumentární pořady České televize:

 • Kdo nesází, není Čech (ČT, 2007).
 • (http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10119576319-fenomen-dnes/207452801370023-11.06.2007-02:25.html)
 • Sázky na život (ČT, 2008).
 • (http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10123380826-sazky-na-zivot/307295350260002.html
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiří Libra (29.10.2019)

Požadavky k zápočtu:

 1. účast na výuce alespoň 75%, aktivita v seminářích (náhrada neúčasti: rozšíření písemné práce, 1 normostrana nahrazuje 5% účasti)
 2. písemná práce v rozsahu 5 normostran nebo autoreferát v rozsahu 30 minut na zadané téma (z literatury, překlad, úvaha, krátká případová studie)
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D. (21.05.2019)

Požadavky k zápočtu:

 1. účast na výuce alespoň 75%, aktivita v seminářích (náhrada neúčasti: rozšíření písemné práce, 1 normostrana nahrazuje 5% účasti)
 2. písemná práce v rozsahu 5 normostran nebo autoreferát v rozsahu 30 minut na zadané téma (z literatury, překlad, úvaha, krátká případová studie)